| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

 

Sørbø/Hagen Gnr.18 Bnr.8

 

Se Hagen u/Sørbø før 1814

 

Løvenskiold eide Sørbø/Hagen løpenummer 528 - senere Bnr.8 i 1814.

 

 

Sigurd Larsen fikk i 1836 festeseddel på Sørbø/Hagen løpenummer 528 - senere Bnr.8:

Festeseddel fra Løvenskiold til Sigurd Larsen og hustru paa pladsen Hagen under Sørbø. Datert 12.03.1835, tingl. 12.01.1836

 

Mathias Johnsen og hans kone fikk i 1839 festeseddel på Sørbø/Hagen løpenummer 528 - senere Bnr.8:

Festeseddel fra Løvenskiold til Mathias Johnsen og hustru på pladsen Hagen u/Sørbø. Datert 18.12.1838, tingl. 11.01.1839

 

Mathias Johnsen nevnes det i 1838, 1846 og 1865.

 

Matrikkelen 1838

Sørbø matrikkelnr. 172 (gammelt matrikkelnummer 161)

Løpenummer 528 – Pladsen Hagen - oppsitter Mathias Johnsen

 

Siljan 1846 - Pladsen Hagen

Mtr.No 172 Løbe.No. 528

Pladsmand. Leilending Mathias Johnsen 54 aar

Hans kone Marthe Eriksd. 45 aar

 

Siljan 1865 - Sørbøe, Hagen (plads) 528

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Mathias Johnsen m e Hsfader Husmand med Jord 73 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Helene Thorstensdatter k ug hans Fosterdatter bestyrer hans Huusholdning 21 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Siljan 1875 - Pladsen Hagen – løpenummer 528

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 531

 

Løvenskiold solgte i 1886 Sørbø/Hagen Bnr.8 til Treschow:

Skjøte paa Sørbø/Hagen løpenummer 528 - senere Bnr.8 fra kammerherrinde Løvenskiold til F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

 

Peder Nilsen var leilending på Sørbø/Hagen Bnr.8 i 1900.

 

Siljan 1900 – Sørbø/Hagen Gnr.18 Bnr.8

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Peder Nils. Hagen m g b hf Leilænding. Skogarbeider 1833 Slemdal herred* n s

Gunhild Gutormsd. k g b hm Leilændingskone 1847 Slemdal herred* n s

Anne Marie Nilsd. k ug b d Sypige 1879 Slemdal herred* n s

Nils Peders. m ug b s Skogarbeider 1884 Slemdal herred* n s

Petra Pedersd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Sørbø Gnr.18

Bnr.8 – Hagen – eier/bruker F W Treschow

 

 

Georg Danielsen var leilending på Sørbø/Hagen Bnr.8 i 1910.

 

Siljan 1910 - Hagen Gnr.18 Bnr.8

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Georg Danielsen m g b hf Leilænding, Jord- og skogarbeide 02.11.1887 Slemdal n s

Signe Olsen k g b hm Hus- og kreaturstel 21.06.1874 Lunde n s

Anne Georgsen k ug b d Datter 12.01.1906 Slemdal n s

Agnes Otilie Georgsen k ug b d Datter 12.12.1908 Slemdal n s

!! Georgsen* m ug b s søn 21.11.1910 Slemdal n s Merknad: Udøpt gut

Gunar Hansen Hagen m ug b s til hm Søn til husmoren 18.06.1902 Lunde n s

 

Treschow solgte i 1913 Sørbø/Hagen Bnr.8 til Alfred Svendsen:

Skjøte paa Sørbø/Hagen Bnr.8 fra F W Treschow til Alfred Svendsen for kr. 4200, med havnerett for kjøperen i ”den fraskilte skog”, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg driftsveier, tømmerlegger, jaktrett osv. i 10 aar. Datert 30.09.1913, tinglyst15.10.1913

 

Alfred Svendsen solgte i 1918 Sørbø/Hagen Bnr.8 til Johan Kristiansen Tufte:

Skjøte paa Sørbø/Hagen Bnr.8 fra Alfred Svendsen til Johan K Tufte for kr. 13 000. Datert 27.07.1918, tingl. 14.08.1918

 

Sørbø/Heimholt Bnr.10 ble i 1935 utskilt fra Sørbø/Hagen Bnr.8:

Skyldelingsforretning avholdt paa Sørbø/Hagen Bnr.8 den 30.03.1935, hvorved er utskilt Sørbø/Heimholt Bnr.10. Tingl. 15.04.1935

 

Sørbø/Heimholt Bnr.11 ble i 1935 utskilt til Thomas Tufte fra Sørbø/Hagen Bnr.8:

Skyldelingsforretning avholdt paa Sørbø/Hagen Bnr.8 den 26.06.1935, hvorved til Thomas Tufte er utskilt Sørbø/Heimholt Bnr.11. Tingl. 15.07.1935

 

Johannes Udbjørg kjøpte i 1940 Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk på auksjon:

Auksjonskjøte på Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk til Johannes Udbjørg f. 02.07.1879 for kr. 7000. Datert 13.06.1940

 

Johannes Udbjørg solgte i 1942 Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk til Harry Tufte:

Skjøte paa Sørbø/Hagen Bnr.8 m.m. fra Johannes Udbjørg f. 02.07.1879 til Harry Tufte f. 11.02.1920 for kr. 8300. Datert 05.10.1942

 

Harry Tufte solgte i 1946 Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk til Simon Torjusrød:

Skjøte paa Sørbø/Hagen Bnr.8 m.m. fra Harry Tufte f. 11.02.1920 til Simon Torjusrød f. 11.04.1915 for kr. 16 000, hvorav kr. 4000 for løsøre. Datert 14.02.1946

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18              

Bnr.8 – Hagen - 0 mark 40 øre - Simon Torjusrød

 

Se manntall for Sørbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1793 til 1837

 

Jon Bentsen f. 1761 var sønn av Bent Gulliksen Gurholt. Han var nok ikke bror av Sven Bentsen Hagen, for denne Sven nevnes ikke i skifte etter Bent Gulliksen i 1785. Jon giftet seg i Siljan i 1793 med Live Mathisdatter f. ca 1761. De ble bosatt som husmenn på Hagen u/Sørbø og Live døde der i 1809. Jon døde der i 1837.

 

Se Hagen u/Sørbø før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1830 til 1874 (Han bodde nok på plassen før han fikk festeseddel på plassen)

 

Mathias Johnsen f. 1794 var sønn av overnevnte Jon Bentsen Hagen. Mathias bodde på Hagen u/Sørbø i Siljan da han giftet seg i Hedrum i 1822 med Jøran Anundsdatter f. 1797 fra Auentangen i Hedrum. Jøran døde på Bratsberg amtsykehus i 1831. Mathias Johnsen giftet seg på nytt i Siljan i 1835 med Marte Eriksdatter f. 1796 fra Bergan i Lardal der hennes far var husmann. Mathias sin far døde bosatt på Hagen i 1837. Mathias og hans 2. kone fikk i 1839 festeseddel på Sørbø/Hagen løpenummer 528 - senere Bnr.8. Mathias Johnsen og konen nevnes det i 1838 og 1846. Marte døde på Hagen i 1859. Mathias nevnes som enkemann bosatt på Hagen i 1865. Han nevnes da med en fosterdatter som hjalp han med husholdningen. Mathias fikk ingen egne barn. Mathias døde på Hagen u/Sørbø i 1874.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1885 til 1904

Peder Nilsen f. 1833 var sønn av Nils Olsen på Skilbred. Hans far døde i 1863 og Peder hjalp moren med å bestyre deres del av Skilbred i 1865. Moren stod da som leilending. Peder giftet seg i 1870 med Gunhild Guttormsdatter f. 1847 fra Søntvedt, og døpte barn bosatt på Skilbred frem til 1884. Hans mor døde der i 1880. Fra 1887 døpte de barn bosatt på Hagen u/Sørbø og nevnes der i 1900. Peder døde på Hagen i 1904. Gunhild bodde i 1910 hos datteren Nella Mathilde og hennes familie på Limi i Gjerpen.

 

Se Skilbred

 

 

Bosatt/Bruker her i 1905

 

Jon Nilsen f. 1883 fra Bakkene u/Torsholt giftet seg i 1905 med Mathilde Olsdatter f. 1884 fra Rønningen u/Øverbø. De døpte samme året et barn bosatt på Hagen u/Sørbø i 1905. Familien dro senere til USA.

 

Se under hans far på Bakkane

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1906 til 1913

 

Georg Danielsen f. 1887 fra Dammyra u/Island giftet seg i Siljan i 1906 med Signe Olsdatter f. 1874 fra Flåbygd i Lunde i Telemark. De kom til Hagen u/Sørbø i Siljan og var leilendinger der i 1910. De bodde på Hagen til plassen ble solgt i 1913. De kom så til Grønland. Signe døde i 1960 og Georg i 1974.

 

Barn:

Anne Grønland f. 1907 d. 1989

Agnes Otilie Grønland f. 1908

Olaf Grønland f. 1910 d. 1963

Signe Dortea Grønland f. 1912

Daniel Grønland f. 1914 d. 1983

Margit Marie Danielsen f. 1917 d. 1994

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1918

 

Alfred Ludvig Svendsen f. 1880 var født i Skien. Han kom til Siljan i 1895 og flyttet til Sølland. Han ble konfirmert i Siljan dette året. (Hans bror, August Martin Svendsen f. 13.07.1878 i Skien, ble konfirmert i Siljan kirke 02.10.1892 bosatt på Sølland.. Han meldte flytting til Gjerpen i 1899.) I 1900 bodde Alfred som tømmerhugger på Hogstad nedre. Han reiste til Amerika i 1908, men han kom senere tilbake. Han giftet seg i Siljan i 1911 med Anna Marie Larsdatter f. 1888 fra Øverbø. Ved vielsen hadde han oppholdssted Borrastøyl i Vestfjorddalen i Tinn i Telemark. Han kjøpte Sørbø/Hagen av Treschow i 1913. Alfred Svendsen solgte i 1918 Sørbø/Hagen Bnr.8 til Johan Kristiansen Tufte. Familien flyttet da til Fosshaug. Alfred døde i 1958. Anne Marie døde i 1964.

 

Barn:

Lars Fosshaug f. 1911 d. 1983

Alf Fosshaug f. 1913 d. 1945

Paula Lovise Fosshaug f. 1915

Bjarne Fosshaug f. 1917 d. 1989

Rolv Fosshaug f. 1919 d. 1999

Margit Fosshaug f. 1921 d. 1998

Jacob Fosshaug f. 1923 d. 1984

Edith Fosshaug f. 1926 d. 2013

Solveig Synnøve Fosshaug f. 1928

Ruth Fosshaug f. 1929 d. 2008

Nancy Antonie Fosshaug f. 1932 d. 2007

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1918 til ca 1940

 

Karl Johan Kristiansen f. 1871 fra Drangedal giftet seg i Drangedal i 1891 med Kari Johanne Tollefsdatter f. 1866. Hun kom også fra Drangedal. De døpte barn bosatt i Drangedal frem til de kjøpte Tufte i Gjerpen i 1909. De nevnes der i 1910. De bodde der da sammen med hans bror Halvor og hans familie. Tufte ble solgt på auksjon i 1914. Johan kjøpte Sørbø/Hagen Bnr.8 i Siljan i 1918. Han skilte ut Sørbø/Heimholt Bnr.10 og Sørbø/Heimholt Bnr.11 i 1935. Kari Johannes døde på Sørbø/Hagen i 1935. Hele Sørbø/Hagen med flere bruk ble solgt på auksjon til Johannes Udbjørg i 1940.

 

Barn:

Kristian Andreas Johansen Tufte f. 1891 d. 1967

Tomas Johansen Tufte f. 1894

Anne Tolvine Johansdatter Tufte f. 1896

Anne Elise Johansdatter Tufte f. 1903 d. 1997

Thomas Johansen Tufte f. 1907 d. 1970

Olav Johansen Tufte f. 1910 d. 1988

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1940 til 1942

 

Johannes Udbjørg f. 1879 kjøpte Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk på auksjon i 1940. Han solgte Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk til Harry Tufte i 1942. Det er det vi har funnet om han i kildene.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1942 til 1946

 

Harry Tufte f. 1920 var sønn av Kristian Andreas Johansen Tufte på Vanebuseter og sønnesønn av overnevnte Karl Johan Kristiansen. Harry kjøpte Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk av Johannes Udbjørg. Han solgte den videre i 1946 til Simon Torjusrød.

 

Se under hans far på Nordre Vanebu u/Vanebuseter

 

 

 

Nevnt her fra 1946

 

Simon Torjusrød f. 1915 kom fra Torgersrød i Solum. Han kjøpte Sørbø/Hagen Bnr.8 med flere bruk av Harry Tufte i 1946. Han kjøpte i 1947 Høiseth/Sagmyren Bnr.32. Han nevnes med disse eiendommene i matrikkelen i 1950. Han ble gravlagt i Melum i Solum med sine foreldre.

Familieark