| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/skog – Gnr.23 Bnr.1

 

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Gurholt løpenummer 540 fra 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt løpenummer 540b – senere Bnr.2, Gurholt/Ødegården løpenummer 540c – senere Bnr.3, Gurholt/Kjølnes søndre løpenummer 540d – senere Bnr.4, Gurholt/Kjølnes nordre løpenummer 540e/541b/542b – senere Bnr.5, Gurholt/Hagen løpenummer 540f/541c/542c – senere Bnr.6 og Gurholt/Hagen løpenummer 541d/542d – senere Bnr.10. Tinglyst 30.08.1869

Den resterende delen ble Gurholt/Skog løpenummer 540a – senere Bnr.1

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540a – senere Bnr.1 fra 10.09.1873 til 15.10.1873, hvorved utskilt Gurholt løpenummer 540g – senere Bnr.7 og Gurholt løpenummer 540h – senere Bnr.8. Tinglyst 01.11.1873

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 26.09.1888, hvorved utskilt Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt Bnr.15. Tinglyst 01.11.1888

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 26.09.1888, hvorved utskilt Gurholt Bnr.16. Tinglyst 01.11.1888

Ved skjøte på Gnr.23 Bnr.17 datert 17.10.1893 følger seterettigheter som hittil i den ”fraskilte skog” (Gurholt Bnr.1). Tinglyst 02.11.1893

 

Gurholt/skogen Bnr.9 ble i 1894 sammenføyd med Gurholt/skog Bnr.1. Tinglyst 04.04.1894

 

Gurholt/Skogen Bnr.13 ble i 1894 sammenføyd med Gurholt Bnr.1. Tinglyst 04.04.1894

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.1 - Gurholt/skog - eier/bruker F M Treschow

 

 

Leiekontrakt hvorved F W Treschow til Slemdal skytterlag bortleier et stykke grund av Gurholt Bnr.1 til skytterbane mot aarlig avgift kr.5 med div regler som vakthold osv. i 10 aar. (Datert 21.11.1910, 08.02.1911. Tinglyst 12.07.1911)

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Gurholt/Gurholtelven Bnr.23 og Gurholt/Gorningdammen Bnr.24. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 09.06.1937, hvorved er utskilt Gurholt/Gurstad Bnr.29.

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 04.10.1945, hvorved er utskilt Gurholt/Granly Bnr.30.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.1 - Gurholt skog - 16 mark 67 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Gurholt