| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Klovskogrønningen – Gnr.23 Bnr.16

 

 

Treschow skilte i 1888 Gurholt/Klovskogrønningen løpenummer 540i – senere Bnr.16 fra Gurholt/Tveiten Bnr.2:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Tveiten Bnr.2 den 26.09.1888, hvorved utskilt Gurholt/Klovskogrønningen løpenummer 540i – senere Bnr.16. Tinglyst 01.11.1888

 

Gurholt/Klovskogrønningen Bnr.16 ble sammenføyd med Gurholt/Kjølnes søndre Bnr.4 i 1894. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Manntall for Gurholt