| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814


 

 

Roligheten u/Prestegården

 

Roligheten var en husmannsplass under Prestegården. Plassen ble i 1869 skole og lærerbolig.

 

 

Roligheten før 1814

 

 

Manntall se under Prestegården

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1787 til 1852

 

Jens Olsen f. 1758 var sønn av Ole Olsen Roligheten. Jens giftet seg 1. gang i 1787 med Jøran Paulsdatter f. 1764 fra Prestejordet. Jens ble bosatt på Roligheten som husmann. Jøran døde der i 1791. Jens giftet seg 2. gang i 1792 med Marta Jensdatter f. 1770 fra Kløverød. Marta døde på Roligheten i 1842. Jens døde der i 1852.

 

Se Roligheten før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1824 til 1866

 

Jens Jensen f. 1800 var sønn av overnevnte Jens Olsen Roligheten. Jens Jensen giftet seg i 1824 med Martha Torbjørnsdatter f. 1802 fra Høiseth. Jens og Martha ble bosatt på Rønningen. Jens forpaktet plassen i 1841. Hans mor døde der i 1842 og hans far i 1852. Martha døde i 1857 og Jens bodde som enkemann på Roligheten i 1865. Som enkemann dro han til Amerika i 1866 med døtrene Ingeborg Taran og Maren.

 

Barn:

Ingeborg Jensdatter f. 1824

Jacob Jensen f. 1827 d. 1903

Maren Jensdatter f. 1830 d. 1840

Lars Jensen f. 1834

Taran Jensdatter f. 1839

Ole Jensen f. 1842 d. 1848

Maren Jensdatter f. 1846

 

Familieark

 

 

 

Roligheten ble i 1869 festet bort til skolevesenet som lærerbolig og skole:

Festeseddel fra Sogneprest Ely til Slemdals skolemester/skolevesen på pladsen Roligheden med 2'de stykker mark mot årlig avgift 5 rd. (tingl. 05.06.1869)

 

Skolen stod ferdig i 1870. Se mer om skolen og skolevesen i Bakkens bygdebok på side 373 til 393

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1869 til ca 1890

 

Nils Rollefsen f. 1818 fra Hogstad ble ansatt som klokker og lærer i Siljan i 1840 og virket til 1890. Han nevnes på Vaneboseter i 1846. Nils giftet seg i Siljan i 1853 med Karen Andersdatter f. 1828 fra Flata u/Mo i Gjerpen. I folketellingen i 1865 var familien bosatt som selveiere på Plassen u/Holte. Nils som kom trolig til Roligheten i 1869 da den ble festet bort som lærerbolig og skole. I 1875 var de bosatt på Roligheten u/Prestegården. Det er usikkert hvor lenge de bodde der. De kom begge til datteren, Andrine Gunelia, på Øverbø der de døde. Han bodde trolig på Rønningen så lenge han var lærer som da var frem til 1890. Nils døde i 1895. Karen bodde hos datteren som enke i 1900 og døde der i 1912.

 

Se Holte

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1884 til 1890

 

Anders Kristian Nilsen f. 1859 var sønn av overnevnte Nils Rollefsen. Han ble lærer og kirkesanger som sin far. Anders Kristian giftet seg i Gjerpen i 1882 med Sofie Augusta Olsdatter f. 1853 fra Hobek u/Rising i Gjerpen. De døpte et barn bosatt der i 1882. Fra 1884 nevnes de på Roligheten u/Prestegården der Anders Kristian kom fra. Han har vel trolig nå vært lærer i Siljan en periode. De døpte barn der, og det kan ha vært at de flyttet i 1890 da hans far sluttet som lærer? De nevnes som brukere på Holte Bnr.2 og 3 i tellingen i 1891. Sofie Augusta døde på Holte i Siljan i 1894 og ble gravlagt i Gjerpen. Anders Kristian flyttet tilbake til Hobek i Gjerpen og overtok plassen etter sin svigerfar i 1899.

 

Barn:

Laura Katarina Andersdatter f. 1882

Anna Oliva Andersdatter f. 1884

Nils Andersen f. 1886

Signe Marie Andersdatter f. 1889 d. 1964

Tora Helena Andersdatter f. 1891

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1890 til 1896

 

Lars Nilsen Sæim f. 1862 var lærer på Roligheten etter Nils Rollefsen i 1890. De nevnes på Roligheten i tellingen i 1891. Han virket i bygda i 6 år. I 1900 finner vi han igjen i Alversund i Hordaland. De bodde da på Sæim som nok var hans hjemsted. Hans kone Gunhild Sørensen var født i Kviteseid i Telemark i 1860. De hadde da en adoptivdatter i 1910, Alfrida Martina, f. 1896 i Bergen by.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1896 til 1925

 

Ivar Simonsen Moe f. 1856 giftet seg i Hjardal i 1884 med Gunvor Olsdatter f. 1862 fra Hjardal. De døpte barn der til 1893. Ivar Moe kom til Siljan i 1896 som lærer og kirkesanger. I 1900 og 1910 bodde familien i lærerboligen Roligheten u/Prestegården i Siljan. Han ble etterfulgt av Lars Nesje i 1925. Ivar kjøpte i 1930 plassen Nyhagen Bnr.15 u/Holte. Ivar Moe døde i Siljan 1937. Gunnvor i 1955.

 

Barn:

Olav Moe f. 1886

Sigmund Moe f. 1888

Johannes Moe f. 1893

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1925 til 1961

 

Lars Kristian Rasmussen Nesje f. 1888 fra Stryn giftet seg i 1921 med Inga Sofie Simonsdatter f. 1900 fra Davik. Han ble lærer og kom til Roligheten i Siljan i 1925. Han virket der som klokker og lærer til 1961 og døde i Siljan i 1988. Inga Sofie døde der i 1989.

 

Barn:

Magna Nesje f. 1922 d. 1986

Kjellaug Nesje f. 1923

Reidar Nesje f. 1926

Solveig Nesje f. 1928

Magne Nesje f. 1932 d. 1956

Aslaug Randi Nesje f. 1934

Leif Ivar Nesje f. 1940 f. 1963

Ingebjørg Nesje

Torunn Nesje

 

Familieark

 

 

 

Bakken har satt opp en liste over de lærene som etterfulge disse frem til 1971 på siden 391 i sin bygdebok.

 

 

Her er listen til Bakken:

 

1964 - Hans Hem f. 1925 fra, Sandar, g.m. Alfhild Rogstad, Eidanger (barn: Hilde og Harald).

(Hans Hem var født 20.04.1925 og døde i Siljan 03.09.1974)

 

1961-62 - Marit Møller f. 1942 i Skien.

 

1962-66 - Gudrun Gonsholt f. 1940 på Skilbred, g.m. Arne Gonsholt, Siljan (død 1971). Barn: Tove og Anne.

(Se under hennes far Jon Skilbred)

 

1966-70 - Elen Skands Olsen f. 1943 i Ålen, g.m. Otly Olsen, Tana.

 

 

Midtbygda skole ble 5‑delt i 1962 og 7-delt fra 1967. Samme år ble den nye skole tatt i bruk.

 

 

1970 egen ungdomsskole og tallet på lærere økte betydelig:

 

1962-64 - Grethe Westad Omdal f. 1943 i Bergen.

 

1964-67 - Unni Edlen Todal f. 1938 i Malm g.m. Linus Todal. (Barn: Åse og Kari.)

 

1967-69 - Liv Skarprud f. 1942 i Kviteseid.

 

1969 - Tormod Aulebo f. 1942 i Skien g.m. Brit Sørvig, Skien. (Barn: Trude og Kasper.)

 

1970 - Kjell-Ludvig Nilsen f. 1946, g.m. Gunn Heggland, Skien.

 

1970 - Ingeborg Gløersen f. 1916 i Skien, g.m. Jens Gløersen (Barn: Jens Kristian, Johan og Margrethe.)

 

1970-71 - Bjørg Borch-Jenssen, f. 1940 i Tretten.

 

1971 - Grethe Matre f. i Ski 1950