| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Fredheim Gnr.16 Bnr.17

 

Fredheim Bnr.17 ble skilt ut fra Holte Bnr.4 i 1931.

 

 

(Senere adresse: Høisetbakkane 72)

 

 

Manntall Holte

 

 

Johan Nilsen Holte skilte i 1931 ut plassen Fredheim Bnr.17 fra Holte Bnr.4 og solgte den til Olaf Hansen Høiseth:

Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.4 13.12.1930. Tingl. 09.01.1931, hvorved utskilt Fredheim Bnr.17.

Skjøte på Fredheim Bnr.17 fra Johan Nilsen Holte og hustru Maggie Holte til Olaf Hansen Høiseth for kr.100. Datert 16.05.1931

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.17 – Fredheim - 0 mark 06 øre - Olaf Hansen Høiseth