| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814 


 

 

Solvika Gnr.16 Bnr.18

 

Solvika Bnr.18 ble skilt ut fra Heivandsstykke Bnr.10 i 1933.

 

 

(Senere adresse: Heivannsveien 381)

 

 

 

Manntall Holte

 

 

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1933 ut plassen Solvika Bnr.18 fra Heivandsstykke Bnr.10 og solgte den til Nils Jansen Plassen:

Skylldelingsforretning avholdt 13.05.1933 på Heivandsstykke Bnr.10 hvorved til Nils Jansen Pladsen er utskilt Solvika Bnr.18, tingl. 12.06.1933.

Skjøte på Solvika Bnr.18 fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Nils Jansen Plassen for kr. 750. Tinglyst 12.05.1933

 

Nils Jansen Plassen, se under hans far Teodor Jansen Holte

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.18 – Solvika - 0 mark 02 øre - Nils T. Pladsen