| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814


 

Engelstad Gnr.21 Bnr.5

 

 

Engelstad Bnr.5 ble i 1891 utskilt fra Engelstad/skogen Bnr.1:

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Engelstad Bnr.1 fra 03.07.1891, hvorved Engelstad Bnr.5 ble utskilt. Tinglyst 11.09.1891

 

Engelstad Bnr.5 ble i 1894 sammenføyd med Engelstad/skogen Bnr.1 igjen:

Engelstad Bnr.5 ble sammenføyd med Engelstad/skogen Bnr.1 igjen i 1894. Tinglyst 04.10.1894