| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Island/Skreistad – Gnr.4 Bnr.24

 

 

(Senere adresse: Rustadveien 288)

 

Island/Skreistad Bnr.24 ble utskilt fra Island Vestre Bnr.13 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.13 den 15.05.1920, hvorved Ole Halvorsen utskilte til Anton O Limi plassen Island/Skreistad Bnr.24. Tingl. 29.05.1920

 

 

Ole Halvorsen, som eide Island Vestre Bnr.13, solgte samme året Skreistad til Anton Limi for 1800 kr:

Skjøte på Island/Skreistad Bnr.24 fra Ole Halvorsen Island til Anton Limi for kr. 1800, med forbehold om forkjøpsrett for selger samt plikt for kjøperen til gjerdehold. dat. 25.10.1920, thingl. 30.10.1920

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Island – Bnr.24 - Skreistad - Anton Limi 

              

 

 

 

Bosatt her fra 1920 til 1959

 

Anton Olsen f. 1870 fra Tveitan giftet seg 1. gang i 1889 med Karen Pedersdatter f. 1867 fra Gjerpen. Han drev en stund gården Limi i Gjerpen og tok deretter navnet Anton Limi. Han bodde på Nøklegård i Gjerpen i 1900. Anton Limi gifter seg 2. gang i Siljan i 1920 med Martine Olsen f. 1855 fra Sem i Vestfold. Anton kjøpte samme året Skreistad u/Island i Siljan av Ole Halvorsen og bosatte seg der. Martine døde i 1931. Anton døde i 1959. Han etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1960

 

Halvor Nesheim f. 1914 var gift med Synnøve Holt f. 1922 fra Slettene u/Mo i Gjerpen. Ifølge Bakken kom Halvor fra Rauland. Han kjøpte Skreistad u/Island i Opdalen i 1960 og bosatt seg der. Halvor døde i 1998.

 

Barn:

Robert Nesheim f. 1953

Knut Nesheim f. 1955

 

Familieark