| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

 

Sørbø Gnr.18 Bnr.3

 

 

 

Solve Olsen Øverbø skilte i 1869 ut Sørbø løpenummer 526c – senere Bnr.3 fra Sørbø løpenummer 526b – senere Bnr.2:

Skyldelingsforretning avholdt 25.05.1869 på Sørbø løpenummer 526b, hvorved Sørbø løpenummer 526c – senere Bnr.3 ble utskilt. Tingl. 05.06.1869

 

Siljan 1875

Sørmyren/et jordstykke - løpenummer 526c

Bostedet pladsen Myre - løpenummer 527a

(forenet til et brug)

Daniel Olsen f. 1825 - husfader - leilending, skogsarbeider

Anne Sigurdsdatter f. 1820 - kone

Marie f. 1849 - datter - hjelper foreldrene og sypige

Solve f. 1851 - sønn - hjelper foreldrene

Lovise f. 1856 i Gjerpen - datter - hjelper foreldrene

Elisabet Larsdatter f. 1786 - moder - forsørges av sin svigersønn

 

Solve Olsen sin sønn, Petter Solvesen Øverbø, solgte i 1904 Sørbø Bnr.3 til Solve Danielsen.

Skjøte på Sørbø Bnr.3 fra Petter S Øverbø til Solve Danielsen for kr. 750. Datert 18.04.1904, tingl. 16.11.1904

 

Solve Danielsen skilte i 1918 ut Sørbø Bnr.9 fra Sørbø Bnr.3. Han skilte ut denne eiendommen til sønnen Daniel Solvesen Saga:

Skyldelingsforretning avholdt 18.11.1918 på Sørbø Bnr.3, hvorved til Daniel Solvesen Saga er utskilt en parsell, Sørbø Bnr.9. Tingl. 28.06.1919

Lauritz Hansen Omsland kjøpte i 1930 Sørbø Bnr.3 og flere bruk på auksjon:

Auksjonskjøte til Lauritz H Omsland på Sørbø Bnr.3 og flere bruk for kr. 6600. Datert 04.12.1930, tingl. 05.12.1930

 

Lauritz Hansen Omsland forpaktet bort Sørbø Bnr.3 og flere bruk i 1931 til sin sønn Hans Omsland:

Kontrakt, hvori Lauritz H Omsland bortforpakter til sønnen Hans Omsland eiendommen Sørbø Bnr.3 og flere bruk mot årlig leie kr 240. osv. Datert 10.04.1931, Tingl. 05.06.1931

 

Anton Hansen Sikane kjøpte i 1933 Sørbø Bnr.3 og flere bruk på auksjon:

Auksjonskjøte til Anton Hansen Sikane på Sørbø Bnr.3 og flere bruk for kr. 8000. Datert 05.10.1933, tingl. 06.10.1933

Sørbø/Høgli Bnr.12 ble i 1945 utskilt fra Sørbø Bnr.3, men ble i 1947 igjen sammenføyd med Sørbø Bnr.3:

Skyldelingsforretning avholdt 29.08.1945 på Sørbø Bnr.3, hvorved Sørbø/Høgli Bnr.12 ble utskilt.

Sørbø/Høgli Bnr.12 ble, ifølge eierens begjæring av 06.03.1947, etter av Bnr.12 feilaktiv ble fraskilt Sørbø Bnr.3. Sørbø/Høgli Bnr.12 ble da sammenføyd med Bnr.3 igjen.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950
Sørbø Gnr.18 
Bnr.3 – Sørbø - 0 mark 45 øre - Anton Hansen Sikane 

 

 

 

Se manntall for Sørbø