| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

 

Tveitan/Sem Gnr.9 Bnr.13

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 511)

 

 

Tveitan/Sem Bnr.13 ble skilt ut fra Tveitan Søndre Bnr.5 i 1919:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan Søndre Bnr.5 den 26.04.1919, hvorved til Martin Sem Tveitan er utskilt Tveitan/Sem Bnr.13. Tingl. 03.05.1919

 

Tveitan Søndre Bnr.5 var eid av Hans Nilsen Tveitan og han skjøtet Tveitan/Sem Bnr.13 til sin sønn Martin Hansen i 1920:

Skjøte på Tveitan/Sem Bnr.13 fra Hans N Tveitan til Martin Tveitan for kr.6000. datert 03.03.1920, tingl. 17.03.1920

Det hadde vært en annen eiendom som hadde Bnr.13, nemlig Tveitan/skogrettighetene på Saga Bnr.13, men denne eiendommen ble i 1894 sammenføyd med Tveitan Bnr.1

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tveitan Gnr.9

Bnr.13 – Sem - 1 mark 44 øre - Martin Tveitan

 

 

 

 

 

Bosatt her fra 1919 til 1942 (Klara til 1957)

 

Martin Sem Hansen f. 1889 var sønn av Hans Nilsen Tveitan. Martin giftet seg i 1920 med Klara Hansdatter f. 1894 fra Moholt. Hans far, Hans Nilsen Tveitan, skilte ut eiendommen "Sem" Bnr.13 fra Tveitan Søndre Bnr.5 i 1919. Han skjøtet plassen til Martin i 1920 for 6000 kr. Martin døde i 1942 og Klara i 1957.

 

Barn:

Anny Tveitan f. 1921

Mary Tveitan f. 1926 d. 1938

Helge Tveitan f. 1930 d. 2003

 

Familieark