| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814

 


 

 

Øverbø/Klovskogrønningen Gnr.19 Bnr.29

 

 

Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 ble i 1912 utskilt fra Øverbø/Aasen Bnr.17:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.17 avholdt den 02.11.1912, tinglyst 30.11.1912, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.29.

 

Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 ble i 1946, sammen med andre bruk, solgt fra Hans Larsen Rød til hans sønn Olav Hansen Rød:

Skjøte på Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 med flere bruk fra Hans Larsen Rød f. 10.08.1871 til sønn Olav Hansen Rød f. 23.12.1910 for kr. 14 000, hvorav for løsøre kr. 6000 med forbehold om føderaad for Hans L Rød, ansatt til årlig verdi kr. 3000. Datert 01.06.1946.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.29 - Klovskogrønningen - 0 mark 12 øre - Olav Hansen Rød

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

 

Nevnt her fra 1912

 

Hans Martin Larsen f. 1871 var gift med Inga Mathilde Nilsdatter f. 1878. Han skilte i 1912 ut Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 fra Øverbø Bnr.17.

 

Se Rød

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1946

 

Olav Rød f. 1910 var sønn av overnevnte Hans Martin Larsen Rød. Hans far solgte i 1946 Øverbø/Kløvskovrønningen Bnr.29 og Rød Bnr.2 til sønnen Olav, mot at han selv fikk føderåd. Olav giftet seg i 1947 med Anna Andrea Omsland f. 1914 fra Fossheim u/Øverbø. Anna Andrea døde i 1991 og Olav i 1997. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark