| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Holtenmyren Gnr.16 Bnr.16

 

Holtenmyren Bnr.16 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1929.

 

 

Manntall Holte

 

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Holtenmyren Bnr.16 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Torjus Hansen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Torjus Hansen Lillikaas er utskilt Holtenmyren Bnr.16

Skjøte på Holtenmyren Bnr.16 fra Kristian M Holte f. 02.10.1882 og hustru Lovise f. 26.03.1876 til Torjus Hansen Lillekås f. 1856 for kr.300. Datert 26.01.1942

 

 

Torjus Hansen solgte i 1942 Holtenmyren Bnr.16 til sin svigersønn Kristian Moholt:

Skjøte på Holtenmyren Bnr.16 fra Torjus Hansen f. 09.05.1856 til svigersønnen Kristian Moholt f. 27.01.1897 for kr. 600. Datert 19.02.1942

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.16 – Holtemyren - 0 mark 07 øre - Kristian Moholt

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1942

 

Nils Kristian Hansen f. 1897 fra Moholt giftet seg i 1919 med Jensine Marie Torjusdatter f. 1897. Hun var datter av overnevnte Torjus Hansen. Hennes foreldre bodde en tid på Myren u/Sørbø og nevnes der i 1910, men overtok, som nevnt over, Holtenmyren Bnr.16 i 1929. Nils Kristian og Jensine Marie overtok i 1942 plassen etter hennes far. Før dette hadde de døpte et barn på Moholt i 1920 og i 1927. I 1924 døpte de barn på Killemyr. De kjøpte Holtenmyra i 1942. Sønnen Helge overtok som forpakter på Killemyr etter dem.

 

Barn:

Einar Moholt f. 1920

Solveig Moholt f. 1924

Helge Moholt f. 1927

 

Familieark