| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Granli Gnr.19 Bnr.35

 

Senere adresse: Lardalsveien 373

 

Øverbø/Granli Bnr.35 ble i 1916 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.18 og solgt fra Treschow til Lars Kristiansen Sandbrekken i 1917:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.18 den 19.05.1916, tinglyst 27.05.1916, hvorved til Lars Kristiansen Sandbrekken er utskilt Øverbø/Granli Bnr.35.

Skjøte på Øverbø/Granli Bnr.35 fra F W Treschow til Lars Kristiansen Sandbrekke for kr. 3500 med havnerett i Bnr.18’s skog og ret til adkomstveie samt diverse forebehold. Datert 12.07.1917, tinglyst 18.07.1917.

 

Øverbø/Granli Bnr.35 ble i 1930 solgt fra Lars Kristiansen Sandbrekkene (ugift) til Ingvald Engelstad:

Skjøte på Øverbø/Granli Bnr.35 fra Lars Kristiansen Sandbrekkene (ugift) til Ingvald Engelstad for kr. 5800, hvorav for løsøre kr. 150. Datert 24.02.1930, tinglyst 07.03.1930.

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19                      

Bnr.35 - Granli - 0 mark 35 øre - Ingvald Engelstad

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

 

Bosatt her fra 1916 til 1930

 

Lars Kristiansen f. 1894 var sønn av Kristian Jacobsen på Sandbrekkene u/Øverbø. Lars var ugift. Øverbø/Granli Bnr.35 ble i 1916 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.18 og solgt fra Treschow til Lars Kristiansen Sandbrekken i 1917. Øverbø/Granli Bnr.35 ble i 1930 solgt fra Lars til Ingvald Engelstad. Lars døde i Siljan i 1982.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1930 

 

Ingvald Pedersen f. 1900 fra Engelstad giftet seg i 1923 med Aslaug Rønningen f. 1902 fra Kviteseid. De døpte et barn samme året bosatt på Engelstad. Han kjøpte i 1926 Engelstad/Søndre Bnr.3 av sin mor. Ingvald kjøpte i 1930 Øverbø/Granli Bnr.35 fra overnevnte Lars Kristiansen Sandbrekken og nevnes der også i 1950. Ingvald solgte i 1940 Engelstad/Søndre Bnr.3 til sin bror Olav. De flyttet trolig da til Øverbø/Granli Bnr.35. Aslaug døde i 1981 og Ingvald i 1985.

 

Barn:

Margit Elise Sandbrekkene f. 1923

 

Familieark