| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

Island/ Toklev kraftanlegg – Gnr.4 Bnr.26

 

(Senere adresse: Oppdalsveien 703)

 

Treschow skilte ut Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26 fra Island Bnr. 1, 3, 6, og 7 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island (fra bruksnummer 1, 3, 6, og 7) den 02.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorefter Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27.

 

Han solgte den til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skjøte på flere bruk, blant annet, Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26 fra Treschow til Vestfold Kraftselskap osv. Tingl. 18.10.1922

 

Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28 ble skilt ut i 1926:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26 den 28.09.1926, hvorved utskilt til Treschow Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28. Tingl. 30.10.1926

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Torklev Kraftanlegg Bnr.26 - Vestfold Kraftselskap