| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814


 

Engelstad/Hovland Gnr.21 Bnr.7

 

Senere adresse: Austadveien 90

 

Engelstad/Hovland Bnr.7 ble i 1919 utskilt fra Engelstad Bnr.2 (indmarken) og solgt fra Knut Engelstad til hans bror Ole Arnesen Engelstad:

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad Bnr.2 (indmarken) den 30.12.1918, hvorved til Ole Arnesen Engelstad er utskilt en parsell Engelstad Bnr.7. Tinglyst 28.06.1919.

Skjøde på en parsell Engelstad/Hovland Bnr.7 fra Knut Engelstad til Ole A Engelstad for kr. 50. Datert 11.12.1919, tinglyst 17.12.1919

 

Matrikkelutkast 1950

Engelstad Gnr.21

Bnr.7 - Hovland-0 mark 02 øre - Ole A. Engelstad

 

 

Manntall for Engelstad

 

 

 

Bosatt her fra 1919

 

Ole Arnesen f. 1892 fra Engelstad giftet seg 1. gang i 1917 med Anne Olsdatter f. 1888 fra Siljan. Ole sin bror, Knut Arnesen Engelstad, skilte i 1919 ut Engelstad/Hovland Bnr.7 fra Engelstad Bnr.2 og solgte eiendommen til Ole. Anne døde i 1926. Ole giftet seg 2. gang i med Laura Kirstine Edvardsdatter f. 1885 fra Grorud. Ole døde i 1948. Laura Kirstine døde i 1960.

 

Ole Arnesen og Anne Olsdatter sine barn:

Signe Marie Engelstad f. 1921

Anne Engelstad f. 1926

 

Familieark