| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


  

Island/Dammyra – Gnr.4 Bnr.8

 

 

Dammyra var en plass under Island.

 

Island/Dammyhra Bnr. 8 – løpenummer 489h og 490h ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, Dammyhra Bnr.8 løpenummer 489h/490h.

 

 

Manntall for Dammyra

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1818 til 1850 (Marte bodde der til 1868)

 

Ole Levordsen f. ca 1789 ble konfirmert i Siljan i 1811 bosatt på Grorud. Ole bodde også på Groud da han giftet seg i Siljan i 1812 med Marte Hansdatter f. 1793. Hun kom fra Bjørndalen u/Island. De døpte et barn i 1813 bosatt på Grorud, men ble bosatt på Dammyra u/Island i Siljan. De var de første som ble nevnt på denne plassen. Ole døde på Dammyra i 1850. Marte bodde i 1865 som enke hos sin datter Karen på Dammyra. Marte døde på Gonsholt i 1880.

 

Barn:

Gunhild Olsdatter f. 1813 d. 1877

Lars Olsen f. 1816 d. 1840

Anne Olsdatter f. 1818 d. 1866

Hans Olsen f. 1821 d. 1893

Johannes Olsen f. 1823

Ole Olsen f. 1825 d. 1898

Karen Olsdatter f. 1828 f. 1910

Ingeborg Olsdatter f. 1831

Maria Olsdatter f. 1834 d. 1905

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1858 til 1884

 

Anund Dyresen f. 1831 fra husmannsplassen Klippenberg i Sandsvær giftet seg i Siljan i 1852 med Karen Olsdatter f. 1828. Hun var datter av overnevnte Ole Levordsen Dammyra. Anund ble husmann på Dammyra etter sine svigerforeldre. De nevnes der i 1865 og da var hans svigermor bosatt der som føderådsenke. De nevnes der også i tellingen i 1875. Familien flyttet til Gjerpen i 1884. Amund ble der selveier på Fjelldalen Store. Han døde på Foss fattighjem i Gjerpen i 1903. Karen døde hos sin yngste datter på Stubberød i Gjerpen i 1910.

 

Barn:

Anders Anundsen f. 1853 d. 1909

Ole Anundsen f. 1856 d. 1929

Daniel Anundsen f. 1858

Lars Anundsen f. 1860

Hans Anundsen f. 1863

Gunhild Marie Anundsdatter f. 1865 d. 1908

Anne Lovise Anundsdatter f. 1868

Berte Karine Anundsdatter f. 1870 d. 1952

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1884 til ca 1889

 

Daniel Anundsen f. 1858 var sønn av overnevnte Anund Dyresen. Daniel giftet seg i Gjerpen i 1884 med Anne Malene Gregoriusdatter f. 1857 fra Fjelldalen i Gjerpen. De ble bosatt på Dammyra. Ifølge Bakken fikk de festeseddel på Seteret u/Island i 1889. I folketellingen i 1891 nevnes de på Seteret u/Island. Plassen Dammyra nevnes ikke i 1891. (Da de døpte barn i 1894 stod det Dammyra, men da hadde de nok flyttet.) Fra 1897 døpte da barn bosatt på Seteret u/Island. Familien flyttet så til Gjerpen og i 1910 bodde familien på Mindås under Menstad. De ble senere selveiere på Myra u/Ballestad i Gjerpen i 1913.

 

Barn:

August Danielsen f. 1885 d. 1967

Georg Danielsen f. 1887 d. 1974

Daniel Danielsen f. 1890

Karl Tomas Danielsen f. 1894 d. 1895

Hans Danielsen f. 1898

 

Familieark

 

 

 

Etter Daniel Anundsen bodde det ikke folk på plassen Dammyra Bnr.8.