| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814

 


 

 

Sølverød – Gnr. 3 

 

Dette er et høytliggende gårdsbruk nordvest i Opdalen. Den grenser mot Tormodsrød i syd, mot Island i nordøst, og mot Rød/Sølland i syd.

 

Se Sølverød før 1814

 

 

Sølverød var i 1814 eid av Løvenskiold.

 

 

Manntall for Sølverød

 

 

 

(Med plassene Sølverød Bnr.2Solverød Bnr.4Solverød/Opdalen skole Bnr.7Solverød/en parsell Bnr.8Solverød/Elvestad Bnr.9)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

I 1838 var det to løpenummer på Sølverød.

 

Matrikkelen 1838
Solverød matrikkelnr. 157 (gammelt matrikkelnummer 158)
Løpenummer 487 - Solverød - skyld 1 hud - oppsitter Ole Andersen
Løpenummer 488 - Solverød - skyld 1 hud - oppsitter Simon Olsen

 

 

 

 

Her følger Sølverød Bnr.1, Sølverød Bnr.3, Sølverød Bnr.5, og Sølverød Bnr.6

 

 

 

 

 

Brukerpart 1

 

 

 

Sølverød - løpenummer 487 - senere Bnr.1 (487a etter 1886)

 

Eid av Løvenskiold i 1814 også etter 1886

 

Løvenskiold skilte i 1886 ut Sølverød Bnr.2 - løpenummer 487b til Treschow fra Sølverød Bnr.1 - løpenummer 487 :

Skylldelingsforretning avholdt av Løvenskiold på Sølverød - løpenummer 487 - senere Bnr.1 den 22.07.1886 hvorved utskilt til Treschow, Sølverød Bnr.2 - løpenummer 487b. Tingl. 13.09.1886

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1830

 

Anders Nilsen f. 1762 fra Mo i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1791 med Isana (Anna) Isaksdatter f. 1767 fra Sæteret i Luksefjeld. Ifølge Bakken hadde han allerede i 1789 bygslet Sølverød Vestre. De var bosatt der livet ut. Anna døde der i 1813 og Anders i 1830.

 

Se Sølverød før 1814

 

 

 

 

Bosatt her fra 1819 til 1849

 

Ole Andersen f. 1797 var sønn av overnevnte Anders Nilsen Sølverød. Ole giftet seg i Gjerpen i 1819 med Kari Isaksdatter f. 1798 fra Setret i Luksefjell. De ble bosatt på Sølverød som leilendinger. Familien reiste til Amerika i 1849.

 

Barn:

Isak Olsen f. 1820 d. 1824

Karen Olsdatter f. 1823 d. 1840

Anders Olsen f. 1826

Ingeborg Olsdatter f. 1830 d. 1887

Isak Olsen f. 1834

Nils Olsen f. 1837 d. 1837

Nils Olsen f. 1839

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1849 til 1891 (Ingeborg kan ha bodd der noe lenger)

 

Johannes Knutsen f. 1815 var sønn av Knut Johannesen Sølverød Østre. Johannes giftet seg i 1849 med Ingeborg Olsdatter f. 1823 fra Vanebu. De ble leilendinger på Sølverød Vestre. Johannes døde på Sølverød i 1891. I 1900 var Ingeborg føderådskone hos sin datter Gunhild og hennes mann på Tveitan nordre. Hun døde på Tveitan i 1902.

 

Barn:

Maren Kristine Johannesdatter f. 1850 d. 1866

Knut Johannesen f. 1851 d. 1876

Ole Johannesen f. 1854 d. 1854

Ole Johannesen f. 1855

Anne Helvig Johannesdatter f. 1857 d. 1880

Gunhild Marie Johannesdatter f. 1859 d. 1943

Peder Johannesen f. 1862

 

Familieark

 

 

 

Treschow kjøpte gården av Løvenskiold i 1886 og det ble da en ny organisering av gården. Tingl. 01.12.1886

 

 

 

Brukerpart 1 ble etter 1886 til Vestre Sølverød Bnr.5 (etter en skyldeling i 1886)

 

Senere adresse: Rustadveien 266

 

 

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 17.09.1891, hvorved Sølverød Vestre Bnr.5 og Sølverød Østre Bnr.6 er utskilt. 

 

Skjøte på Sølverød Vestre Bnr.5 fra Treschow til Simon Abrahamsen for kr. 2500, med div forbehold og driftsvei, tømmerlegger osv. Ting. 02.05.1892 

 

Tilstaaelse hvorved Simon A Sølverød tillater F. M. Treschow fri benyttelse av hus paa Solverød sæter opførte fjøs og sæterbod under Fritsøe verks tømmerlunning, drift og hugst, saalenge de dertil er tjenelig, hvorfor som vederlag er motatt materialer m.v., dat. 18.12.1908, tingl. 09.01.1909

 

Testamente, hvori Simon Abrahamsen Sølverød og hustru Berthe Amalie bestemmer at efter begges død skal deres eiedele – løst og fast – tilfalle deres sønn Abraham Sølverød og hustru Kari. datert 18.07.1828, tingl. 03.01.1930

 

Skjøte på Sølverød Vestre Bnr.5 og Sølland/en parsell Bnr.8 fra enke Berthe Amalie Sølverød med påt. hvori de angivelige samtl. og myndige arvinger efter avdøde Simon Abrahamsen Sølverød og gjenl. hustru Birthe Amalie Sølverød samtykker, til Abraham Simonsen Sølverød for kr. 14750, hvori for løsøre kr.2500, samt med forbehold for sælgeren med føderåd (nærmere spesifisert) til en 5 årig verdi kr. 4000 m.m. datert 13.12.1935, tingl. 20.12.1935

 

 

 

 

Bosatt her fra 1892 til 1928 (Berte Amalie i 1943)

 

Simon Abrahamsen f. 1856 var sønn av Abraham Simonsen Østre Sølverød. Han giftet seg i 1892 med Berte Amalie Mikkelsdatter f. 1859 fra Nordkvelde i Hedrum. De ble bosatt på Vestre Sølverød. Simon reiste til Amerika i 1884. Han kom tilbake i 1892. Han kjøpte da Vestre Sølverød av Treschow og ble selveier. I 1900 og 1910 bodde familien på Vestre Sølverød som selveiere. Simon døde på Sølverød i 1928 og Berte Amalie døde der i 1943.

 

Barn:

Abraham Sølverød f. 1894 d. 1968

Inger Marie Simonsdatter f. 1897 d. 1980

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1923 til 1968

 

Abraham Sølverød f. 1894 var sønn av overnevnte Simon Abrahamsen Vestre Sølverød. Abraham giftet seg i 1923 med Kari Forberg f. 1896. Hennes far var lærer i Siljan. Abraham og Kari ble bosatt på Vestre Sølverød og Abraham overtok gården i 1935. Sønnen Simon overtok gården etter han i 1964. Abraham døde i 1968 og Kari i 1989.

 

Barn:

Simon Sølverød f. 1924

Magnhild Sølverød f. 1928 d. 1994

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1953

 

Simon Sølverød f. 1924 var sønn av Abraham Sølverød. Simon giftet seg i 1953 med Borghild Nygård f. 1929. De ble bosatt på Vestre Sølverød og Simon overtok gården i 1964. Borghild døde i 2006.

 

Barn:

Anne Karin Sølverød f. 1954

Kjell Abraham Sølverød f. 1957

Tove Elisabeth Sølverød f. 1963

 

Familieark

 

 

 

 

Brukerpart 2

 

 

 

Sølverød - løpenummer 488 - senere Bnr.3 (488a etter 1886)

Eid av Løvenskiold i 1814 også etter 1886

 

Løvenskiold skilte i 1886 ut Sølverød Bnr.4 - løpenummer 488b til Treschow fra Sølverød Bnr.3 - løpenummer 488:

Skylldelingsforretning avholdt av Løvenskiold på Sølverød Bnr.3 - løpenummer 488 den 22.07.1886 hvorved utskilt til Treschow, Sølverød Bnr.4 - løpenummer 488b. Tingl. 13.09.1886

 

 

 

Bosatt her fra 1770 til 1818

 

Abraham Olsen f. 1746 var sønn av Ole Andersen på Vestre Solverød. Abraham solgt Solverød til Løvenskiold i 1767, trolig etter en odelsak. Han giftet seg i 1770 med Marie Jacobsdatter f. 1749 fra Hogstad. De ble bosatt på Solverød og bodde der livet ut. Marie døde der i 1813 og Abraham i 1818.

 

Se Solverød før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1813 til 1879

 

Kristine Abrahamsdatter f. 1789 var datter av Abraham Olsen Sølverød. Hun giftet seg 1. gang i 1813 med Knut Johannesen f. 1790 fra Kiste og de ble bosatt på Østre Sølverød. Knut døde der i 1820. Kristine giftet seg samme året for 2. gang med Simon Olsen f. 1792 fra Austad. Kristine døde på Sølverød i 1840. Han nevnes senere som leilending på Sølverød som enkemann. I 1865 ser vi at Simon driver gården med hjelp av sin sønn Abraham og hans kone. Simon døde på Sølverød i 1879.

 

Kristine Abrahamsdatter og Knut Johannesen sine barn:

Johannes Knutsen f. 1815 d. 1891

Ole Knutsen f. 1817

 

Kristine Abrahamsdatter og Simon Olsen sine barn:

Ingeborg Simonsdatter f. 1821 d. 1823

Karen Simonsdatter f. 1821

Maren Simonsdatter f. 1823 d. 1843

Ingeborg Simonsdatter f. 1826 d. 1826

Abraham Simonsen f. 1827 d. 1912

Ingeborg Simonsdatter f. 1830

Anne Helvig Simonsdatter f. 1834 d. 1916

 

Familieark

 

 

 

Treschow kjøpte gården av Løvenskiold i 1886 og det ble da en ny organisering av gården. Tingl. 01.12.1886

 

 

 

Brukerpart 2 ble etter 1886 til Østre Sølverød Bnr.6 (etter en skyldeling i 1886)

 

Senere adresse: Rustadveien 268

 

 

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 17.09.1891, hvorved Sølverød Vestre Bnr.5 og Sølverød Østre Bnr.6 er utskilt. 

 

Skjøte på Sølverød Østre Bnr.6 fra Treschow til Kristian Abrahamsen for kr. 2500, med div forbehold og driftsvei, tømmerlegger osv. Ting. 01.10.1892

 

Skjøte på Sølverød Østre Bnr.6 m.m. fra Kristian Abrahamsen Sølverød til Olai Nilsen Sølland for kr. 11000, hvorav for løsøre kr. 2100 m.m. (blant annet forbehold og forkjøpsrett osv.) datert 20.09.1937

 

 

 

Bosatt her fra 1856 til 1912

 

Abraham Simonsen f. 1827 var sønn av overnevnte Simon Olsen Sølverød. Abraham giftet seg i 1856 med Gunhild Marie Olsdatter f. 1838 fra Sølland. De ble bosatt på Østre Sølverød. Han hjalp først sin far med driften der, men overtok siden som leilending selv. I 1900 bodde de hos sin sønn Kristian på Østre Sølverød. Gunhild Marie døde der i 1911 og Abraham i 1912.

 

Barn:

Simon Abrahamsen f. 1856 d. 1928

Ole Abrahamsen f. 1858

Kristian Abrahamsen f. 1860 d. 1937

Nils Abrahamsen f. 1863 d. 1867

Arne Abrahamsen f. 1865 d. 1867

Anne Kristine Abrahamsdatter f. 1868 d. 1941

Karen Andrine Abrahamsdatter f. 1879 d. 1909

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra før 1900 til 1937

 

Kristian Abrahamsen f. 1860 var sønn av overnevnte Abraham Simonsen Sølverød. Han kjøpte Østre Sølverød av Treschow i 1892. Han ble da eier og bruker på Østre Sølverød. Hans foreldre og søster Karen bodde hos han i 1900. Hans foreldre bodde også der i 1910.  Kristian døde i 1937. Kristian hadde ingen egne barn, men to fosterbarn, Olai Nilsen f. 1885 og Nora Nilsdatter f. 1887. Deres far Nils Olsen var en tid bosatt i Skien, men døpte disse to barna i Siljan i 1890. Nils var opprinnelig fra Sølland. Kristians mor var søster til denne Nils Olsen. Hun var da deres tante og Kristian var deres søskenbarn. Fostersønnen Olai overtok gården.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1900 til 1939

 

Karen Andrine Abrahamsdatter f. 1876 var datter av Abraham Simonsen Østre Sølverød. I 1900 var hun tjenestejente hos sin overnevnte bror Kristian på Østre Sølverød. Hun fikk i 1901 sønnen Abraham med Ole Johansen Tormodsrød f. 1856 som var en gift mann. Hun bodde da på Tormodsrød. Karen Andrine bodde på Sølverød da hun giftet seg i 1901 med Anders Andersen Grinlia f. 1877 fra Grinlia i Gjerpen. De døpte et barn i 1902 bosatt på Sølverød, men flyttet siden til Rønningen u/Søntvedt. Anders forpaktet plassen fra 1905. Karen Andrine døde der i 1909. Anders nevnes der som enkemann i 1910 tellingen. Han døde på Rønningen i 1939.

 

Karen Andrine Abrahamsdatter og Anders Andersen Grinlia sine barn:

Albert Rønningen f. 1902 d. 1979

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1937 til 1957

 

Olai Nilsen f. 1885 var sønn av Nils Olsen. Nils kom egentlig fra Sølland og var bror til Kristian Abrahamsen sin mor Gunhild Marie Olsdatter. Olai var som nevnt fosterbarn hos Kristian Abrahamsen på Østre Sølverød og i 1937 overtok Olai gården etter Kristian som da døde. Olai døde i 1957.

 

Familieark

 

 

 

Etter at Olai Nilsen døde i 1957 overtok Anne Kristine Abrahamsdatter f. 1868 sine barn gården. Den ble så solgt til Abraham Simonsen Sølverød f. 1894 på Vestre Sølverød og således ble gården samlet.

 

 

 

Andre som nevnes på Sølverød:

 

 

 

Nevnt her i 1819

 

Johannes Clemetsen f. 1782 fra Gåserød i Sandsvær døde i 1819 mens han var på besøk på Sølverød. Hans far Clemet Olsen nevnes på Grorud i Siljan før 1814.

 

Se under hans far

 

 

 

Nevnt her i 1854

 

Maren Larsdatter f. 1776 døde i 1854 på Sølverød som legdslem. Dette var trolig datter av Lars Kristoffersen Bjørndalen u/Island.

 

Se under hennes far

 

 

 

Nevnt her i 1857

 

Reier Reiersen f. 1826 giftet seg i 1857 med Berte Torsdatter f. 1831 fra Løkka u/Tormodsrød. De døpte et barn bosatt på Sølverød i 1857.

 

Se under hennes far