| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Dalhaug Gnr.32 Bnr.38

 

Senere adresse Svartangveien 125

 

Eiendommen Moholt/Dalhaug Bnr.38 ble utskilt i 1947 og solgt fra F M Treschow til Tidemann Holt:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Stregrønningen østre Bnr.19 den 30.09.1947, hvorved utskilt Moholt/Dalhaug Bnr.38.

Skjøte på eiendommen Moholt/Dalhaug Bnr.38 fra F M Treschow til Tidemann Holt f. 04.02.1895 for kr. 500 med forkjøpsrett for selger osv. Datert 28.11.1947

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.38 – Dalhaug - 0 mark 03 øre - Tideman Holt

 

 

 

Manntall for Moholt