| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØLVERØD ETTER 1814

 


 

Sølverød/Elvestad – Gnr.3 Bnr.9

 

Treschow skilte i 1925 ut Sølverød/Elvestad Bnr.9 fra Sølverød Bnr.4 og solgte den til Nils Martinsen Rød i 1926:

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 04.11.1925, hvorved til Nils M Rød er utskilt Sølverød/Elvestad Bnr.9. Tingl. 28.11.1925

Skjøte på Sølverød/Elvestad Bnr.9 fra Treschow til Nils M Rød for kr. 3000, men div. forbehold og strandrett, føterett, veirett osv. Tingl. 04.12.1926

 

Nils Martinsen Rød overdro plassen i 1937 til sønnen Knud Louis Rød:

Skjøte på Sølverød/Elvestad Bnr.9 fra Nils M Rød f. 03.09.1898 til Knud J Rød f. 29.05.1898 for kr. 13500. datert 19.11.1937

 

Knud Louis Rød solgte plassen i 1940 til sine søstre, Jenny og Anne Rød:

Skjøte på Sølverød/Elvestad Bnr.9 fra Knud J Rød f. 29.05.1898 til frk. Jenny Rød f. 01.12.1902 og frk. Anne Rød f. 23.09.1900 for kr. 9064, med forbehold om fult husvære for Jacob Rød, verdi kr. 600. datert 09.08.1940

 

 

 

 

Bosatt her fra 1926 til 1937

 

Nils Martinsen Rød f. 1898 fra Rød u/Sølland giftet seg i Gjerpen i 1921 med Hilda Marie Olsdatter f. 1897 fra Rønningen i Luksefjell i Gjerpen. Nils Rød kjøpte i 1928 Elvestad u/Sølverød Gnr.3 Bnr. 9. Han solgte plassen i 1937 til Knud Rød. De bygde så hus i Luksefjellv. 48 (u/Rising) i Gjerpen og ble bosatt der. Nils døde der i 1940. Hilda Marie døde i 1970.

 

Barn:

Mary Rød f. 1922

Edith Rød f. 1924 d. 2004

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1937 til 1940

 

Knut Louis Rød f. 1898 kjøpte i 1937 plassen av Nils Rød. Han ble ikke så lenge der, for i 1940 solgte han plassen til sine søstre Jenny og Anne Rød som var ugifte. Deres far, Jacob Rød, fikk opphold der. Knut giftet seg og overtok plassen Vestby u/Sølland etter sin far i 1940.

 

Se Vestby u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra 1940

 

Søstrene Anne Rød f. 1900 og Jenny Rød f. 1902 var ugifte og kjøpte denne plassen av sin bror Knut Rød i 1940. Dette mot at deres far, Jacob Rød, fikk opphold der. Jacob Rød døde i 1949. Anne døde i 1993 og Jenny i 1997.

 

Se under deres far