| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Nordbø Gnr.19 Bnr.33

 

 

Øverbø/Nordbø Bnr.33 ble i 1915 utskilt fra Øverbø Bnr.7:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.7 den 25.10.1915, tinglyst 10.11.1915, hvorved er utskilt Øverbø/Nordbø Bnr.33 og Øverbø/skoletomt Bnr.34

 

Øverbø/Nordbø Bnr.33 med flere bruk ble i 1917 solgt fra Lars Pedersen Øverbø til hans sønn Petter Larsen:

Skjøte på Øverbø/Nordbø Bnr.33 m. m. fra Lars Pedersen Øverbø til Petter Larsen for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 2000. Datert 01.09.1917, 05.09.1917.

 

Øverbø/Vestbø Bnr.59 ble i 1941 utskilt fra Øverbø/Nordbø Bnr.33:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Nordbø Bnr.33 den 11.07.1941, hvorved er utskilt Øverbø/Vestbø Bnr.59.

 

Øverbø/Midttun Bnr.64 ble i 1946 utskilt fra Øverbø/Nordbø Bnr.33:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Nordbø Bnr.33 den 26.03.1946, hvorved utskilt Øverbø/Midttun Bnr.64.

Øverbø/Nordbø Bnr.33 med flere bruk ble i 1946 solgt fra Petter Larsen Nordbø og hustru til sønnene Peder Nordbø og Bjarne Nordbø:

Skjøte på Øverbø/Nordbø Bnr.33 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.33 - Nordbø - 1 mark 40 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1915 til 1946 (Anne Sigvarda til 1962)

 

Petter Anton Larsen f. 1877 var sønn av Lars Pedersen Øverbø. Petter giftet seg i 1901 med Anna Sigvarda Gulliksdatter f. 1878 fra Gurholt og ble bosatt på Øverbø. I 1910 var hans foreldre eiere og bruker av Øverbø Bnr.1, Øverbø Bnr.7 samt Sørbø Bnr.5. Petter og familien var bosatt sammen med dem. Hans far skilte i 1915 ut Øverbø/Nordbø Bnr.33 og overdro i 1917 dette bruket, samt Sørbø Bnr.5 og Øverbø/Jordstykke Bnr.32, til Petter. Disse tre eiendommene ble drevet som et bruk. Petter Larsen Nørdbø skjøtet i 1946 de tre eiendommene til sønnene Peder og Bjarne Nordbø. Petter døde på Øverbø/Nordbø i 1946. Anna Sigvarda i 1962.

 

Barn:

Peder Louis Nordbø f. 1901 d. 1980

Gustav Nordbø f. 1903 d. 1949

Helga Nordbø f. 1905 d. 1989

Olav Nordbø f. 1907 d. 1984

Astrid Petrea Nordbø f. 1909 d. 1963

Sigrid Nordbø f. 1911 d. 2001

Lars Nordbø f. 1913 d. 1976

Hans Nordbø f. 1916 d. 1998

Ivar Nordbø f. 1918

Bjarne Nordbø f. 1921 d. 2015

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1946

 

Peder Louis Nordbø f. 1901 var sønn av overnevnte Petter Larsen Nordbø. Peder Nordbø var ungkar. Han kjøpte i 1933 Sørbø Bnr.7 av Nils Austad. Hans far skjøtet i 1946 Sørbø Bnr.5, Øverbø/Jordstykke Bnr.32 og Øverbø/Nordbø Bnr.33 til Peder og hans bror Bjarne. Peder Nordbø døde i 1980.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1946

Bjarne Nordbø f. 1921 var også sønn av overnevnte Petter Larsen Nordbø. Hans far skjøtet i 1946 Sørbø Bnr.5, Øverbø/Jordstykke Bnr.32 og Øverbø/Nordbø Bnr.33 til sønnene Peder og Bjarne Nordbø. Bjarne giftet seg i 1947 med Johanne Marie Øksenholt f. 1923 fra Austad. Bjarne Nordbø døde i 2015.

 

Barn:

Bjørg Nordbø f. 1947

Anlaug Nordbø f. 1948

Torgeir Nordbø f. 1950

Solveig Nordbø f. 1954

 

Familieark