| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


 

Hogstad Nedre/Revegården Gnr.8 Bnr.5

 

 

Hogstad Nedre/Hogstad Revegaard Bnr.5 ble skilt ut fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1937 og solgt fra Anders Pedersen Hogstad til hans bror Paul P Hogstad i 1938:

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 08.06.1937, hvorved utskilt Hogstad Nedre/Hogstad Revegaard Bnr.5.

Skjøte på Hogstad Nedre/Hogstad Revegaard Bnr.5 fra Anders P Hogstad f. 23.01.1897 til Paul P Hogstad f. 13.05.1905 for kr.400. datert 30.06.1938

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7
Bnr.5 - Hogstad revegård - Paul P. Hogstad