| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814


 

Skilbred/Skogen Gnr.12 Bnr.4

 

Skilbred/skogen Bnr.4 ble skilt ut fra Skilbred Søndre Bnr.2 i 1891:

Skylldelingsforretning avholt på Skilbred Søndre Bnr.2 den 15.07.1891, hvorved utskilt Skilbred Bnr.3 og Skilbred/skogen Bnr.4. Tingl. 11.09.1891

 

Skilbred/Ollerønningen Bnr.6 ble skilt ut fra Skilbred/skogen Bnr.4 i 1925:

Skylldelingsforretning avholt på Skilbred/skogen Bnr.4 den 29.04.1925, hvorved utskilt Skilbred/Ollerønningen Bnr.6 til Johan J Skilbred. Tingl. 13.05.1925