| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLVERØD ETTER 1814


 

Sølverød/en parsell – Gnr.3 Bnr.8

 

 

 

Treschow skilte ut Sølverød/en parsell Bnr.8 fra Sølverød Bnr.4 i 1921 og solgte den til Simon Abrahamsen Sølverød i 1924:

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 14.11.1921, hvorved til Simon A Sølverød er utskilt Sølverød/en parsell Bnr.8. Tingl. 26.11.1921

Skjøte på Sølverød/en parsell Bnr.8 fra Treschow til Simon A Sølverød for kr. 1508, med div forbehold og driftsvei, tømmerlegger osv. Ting. 13.02.1924

 

Simon Abrahamsen Sølverød og hans kone testementerte sine eierdeler til sønnen Abraham Solverød i 1930 og han overtok Sølland/en parsell Bnr.8 i 1935:

Testamente, hvori Simon Abrahamsen Sølverød og hustru Berthe Amalie bestemmer at efter begges død skal deres eiedele – løst og fast – tilfalle deres sønn Abraham Sølverød og hustru Kari. datert 18.07.1828, tingl. 03.01.1930

 

Skjøte på Sølverød Vestre Bnr.5 og Sølland/en parsell Bnr.8 fra enke Berthe Amalie Sølverød med påt. hvori de angivelige samtl. og myndige arvinger efter avdøde Simon Abrahamsen Sølverød og gjenl. hustru Birthe Amalie Sølverød samtykker, til Abraham Simonsen Sølverød for kr. 14750, hvori for løsøre kr.2500, samt med forbehold for sælgeren med føderåd (nærmere spesifisert) til en 5 årig verdi kr. 4000 m.m. datert 13.12.1935, tingl. 20.12.1935