| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre – Gnr.28 Bnr.1

 

 

I var det tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre i 1838:

Gonsholt Søndre - løpenummer 550, Gonsholt Søndre - løpenummer 551, Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552

 

 

Gonsholt Søndre (Nistua) - løpenummer 550

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 550 den 10.07.1872, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/Vierød - løpenummer 550b og Gonsholt Søndre/Gorningøen - løpenummer 550c. Tinglyst 01.08.1872

Den resterende delen ble Gonsholt Søndre (Nistua) - løpenummer 550a

 

Gonsholt Søndre (Nistua) - løpenummer 550a

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 550a den 08.09.1873, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/indmarken (Nistua) - løpenummer 550d – senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

Den resterende delen ble Gonsholt Søndre/skogen - løpenummer 550a – senere Bnr.1.

 

Gonsholt Søndre/skogen Bnr.1 ble i 1894 sammenføyd med Gonsholt Søndre/skogen Bnr.7:

I 1894 ble Gonsholt Søndre Bnr.1, Gonsholt Søndre Bnr.4, Gonsholt Søndre Bnr.7, Gonsholt Søndre Bnr.11 og Gonsholt Søndre Bnr.12 sammenføyd som Gonsholt Søndre Bnr.7. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre