| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Nyhagen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.9 – løpenummer 514e

 

 

Nyhagen (Hagen) løpenummer 514e - senere Bnr.9 ble utskilt i fra Hagen Bnr.7 i 1875.

 

Det var nok husmannsplassen Hagen u/Høiseth som her ble skilt ut som Nyhagen (Hagen) Bnr.9.

 

 

(Senere adresse: Høisetbakkane 45)

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Nils Larsen Høiseth skilte i 1875 ut Hagen (Nyhagen) Bnr.9 fra Hagen Bnr.7 i 1875 og solgte den til Ole Larsen Haugen:

Skyldsetning af 16. oktober, thinglyst 01.12.1875, hvorved til Ole Larsen Haugen utskilt fra Hagen Bnr.7 plassen Hagen løbenummer 514e.(Bnr.9)

Skjøte fra Nils Larsen Høiset til Ole Larsen Haugen på Hagen Bnr.9. Tinglyst 01.12.1875

 

Se under Nils Larsen sin far Lars Hansen Høiseth

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1875 til 1889

 

Ole Larsen f. 1853 var sønn av Lars Halvorsen. Ole giftet seg i Siljan i 1878 med Anne Bredine Kristoffersdatter f. 1857 fra Bårnes i Hedrum. Ole kom fra husmannsplassen Haugen u/Høiseth og ble bosatt der en del år. Husmannsplassen ble i 1888 utskilt som egent bruk, Haugen Bnr.12, og solgt til Ole Larsen. Ole kjøpte også Hagen Bnr.9. Familien flyttet til Eidanger i 1889 og døpte der barn bosatt på Myrene. I 1891 solgte han Haugen Bnr.12 og Hagen Bnr.9 til skomakeren Kristian Kristensen. Ole og Anne flyttet til Tjølling i 1899 og kom der til gården Bjønnes. Anne Bredine døde der i 1918. Han døde selv på Bjerke i Tjølling i 1938 og ble gravlagt under navnet Ole Bjønnes.

 

Se Haugen u/Høiseth

 

Ole Larsen solgte gården i 1891 til skomakeren Kristian Kristensen:

Skjøte fra Ole Larsen til Skomager Kristen Kristensen på Hagen Bnr.9 for kr. 2000. Tinglyst 02.05.1891

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1891 til 1895

 

Syvert Kristian Christensen (Kristian Kristensen) f. 1860 i Botne i Vestfold, men kom med foreldrene til Solli u/Prestegården i Siljan i 1870 og flyttet med dem til Sandsvær i 1874. Han ble skomaker som sin far. Han skrev seg bare som Kristian. Han giftet seg i Gjerpen i 1885 med Hella Karine Jacobsdatter f. 1857 fra Haugen u/Høiseth. De døpte barn i Gjerpen på Tufte i 1885, på Bøle i 1887 og på Menstad i 1888. De nevnes på Haugen Bnr.12 og 14 i tellingen i 1891. Kristian kjøpte plassen Hagen (Nyhagen) Bnr.9 u/Høiseth i 1891. De bodde der noe år, men solgte gården igjen i 1895 til Gullik Jacobsen Hagen. De flyttet tilbake til Gjerpen og bodde på Mæle Store i Gjerpen i 1900. De flyttet nok en gang for i 1910 bodde de i Hole i Ramnes i 1910, og skrev seg nå som Fjelddalen.

 

Barn:

Anna Dortea Christensen f. 1885

Marta Marie Christensen f. 1887

Kristiane Christensen f. 1888

Karl Johan Christensen f. 1891

Hilda Karoline Christensen f. 1893

Gunda Christensen f. ca 1894

Otto Christensen f. 1896

Rakel Christensen f. 1900

Jacob Christensen f. 1903

 

Familieark

 

 

Kristian Kristensen solgte plassen i 1895:

Skjøte fra Kristen Kristensen til Gullik Jacobsen på Hagen Bnr.9 for kr. 2400. Tinglyst 02.03.1895

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1895 til 1915

 

Gullik Jacobsen f. 1854 fra Engrønningen giftet seg i Gjerpen i 1881 med Maria Anne Hansdatter f. 1853 fra Gjerpen. Hun skrev seg som Marianne. De døpte barn bosatt på Mæla i Gjerpen og bodde på Mæla i 1891. De kom til Siljan da Gullik kjøpte Hagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 i 1895 av skomaker Kristian Kristensen. De var bosatt der frem til 1915. Da solgte Gullik Hagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 til Olai Høiseth.

 

Barn:

Jacob Gulliksen f. 1887

Johanna Marie Gulliksdatter f. 1890

Hans Gulliksen f. 1893

Martinius Gulliksen f. 1896

Torvald Gulliksen f. 1898

 

Familieark

 

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.9 – Hagen – eier/bruker Gullik Jacobsen

 

 

Olai Olsen Høseth f. 1884 kjøpte i 1915 Høiseth Nyhagen Bnr.9, Haugen Bnr.12 og Haugen Bnr.14 av overnevnte Gullik Jacobsen.

Skjøte fra Gullik Jacobsen Haugen til Olai Høisæt paa Bnr.9, 12 og 14. Tinglyst 25.09.1915

 

Nyhagen Bnr.9 solgte han i 1918 til Arne Asbjørnsen (Haugen Bnr.12 og 14 solgte Olai i 1925 til Emanuel Gulliksen):

Skjøte fra Olai Høiset til Arne Asbjørnsen på Hagen Bnr.9 for kr. 3300. Tinglyst 28.09.1918

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1918 til etter 1923

 

Anne Gurine Olsdatter f. 1878 i Drangedal var gift med Arne Asbjørnsen f. 1887. De døpte barn bosatt i Bakkane i 1917 og 1918. Arne kjøpte i 1918 Hagen Bnr.9 u/Høiseth. Anne Gurine døde der i 1923. Det er usikkert hvor lenge Arne bodde der.

 

Barn:

Hermod Asbjørnsen f. 1917

Staale Asbjørnsen f. 1917

Agnes Marie Asbjørnsen f. 1918

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her i 1950

 

I 1950 var det brødrene Olaf og Sigmund Mo som bodde på Hagen Bnr.9. De var sønner av Ivar Simonsen Moe som kom til Roligheten u/Prestegården som kirkesanger og lærer. De drev og eide da også plassen Nyhagen Bnr.15 u/Holte.

 

Se under deres far

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.9 – Nyhagen - 0 mark 22 øre - Olaf og Sigmund Moe