| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Skogen – Gnr.31 Bnr.15

 

 

Kiste Søndre/Skog - løpenummer 559f og 560f – senere Bnr.15 ble i 1869 utskilt fra Kiste Søndre - løpenummer 559 og 560:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt, blant annet, Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559f.

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt, blant annet, Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 560f.

 

I 1893 ble Kiste Søndre/skogen Bnr.1, Kiste Søndre/Holterønningen Bnr.4, Kiste Søndre Bnr.22, Kiste Søndre Bnr.23 sammenføyd med Kiste Søndre/Skog Bnr.15. Tinglyst 15.08.1893

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.15 – Kiste søndre (skog) – eier/bruker F M Treschow

 

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Skog Bnr.15 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap ble utskilt Kiste Søndre/Kistefossene Bnr.27. Tinglyst 25.09.1920

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Skog Bnr.15 den 28.02.1930, hvorved til Hans Daapan er utskilt Kiste Søndre/Daapan Bnr.32. Tinglyst 17.03.1930

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Skog Bnr.15 den 30.09.1947, hvorved er utskilt Kiste Søndre/Sollid Bnr.33.

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.15 - Kiste søndre, skog - 19 mark 27 øre - F. M. Treschow 

 

Kiste Søndre/Teiet - Bnr.12 ble i 1958 sammenføyd med Kiste Søndre/Skog Bnr.15.

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre