| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Skog Gnr.19 Bnr.16

 

 

Øverbø/Skog - løpenummer 533 - senere Bnr.16 ble i 1834 solgt til Knut Olsen og Knut Larsen:

Skjøte paa Øverbø/Skog - løpenummer 533- senere Bnr.16 fra Lensmand Petersen til Knut Olsen og Knut Larsen for 100 spd. Datert 21.05.1834, tinglyst 26.06.1834

Skjøte fra Lensmand Pedersen til Knud Olsen og Knud Larsen Høiseth paa samme efter Svend Olsens skjøde af 21.08.1816 på et skovstykke under Øverbø for 100 spd. Datert 21.05.1834, tingl. 26.06.1834

Skyldsettingsforretning afsadt 15.08.1814?, tingl. 26.06.1834 hvorved skylden paa forannevnte skovstykke er bestemt til 3 skind som fragaaer Svend Olsens 1 hud 7 ½ skind.

 

Matrikkelen 1838

Øverbø matrikkelnr. 173 (gammelt matrikkelnummer 146)

Løpenummer 533- Et Skougstykke - skyld 3 skinn - oppsitter Knud Olsen og Knud Larsen

 

 

Plassen ble delt i 1856 og Knut Larsens del her ble gitt løpenummer 533b:

Deling og skyldsetning, avholdt 17.07.1856, tinglyst 25.08.1856, hvorved Knut Larsens del her er gitt 533b.

 

Etter skifte etter Knut Olsen ble Øverbø - løpenummer Bnr.533a utlagt sønnen Solve Knutsen:

Hjemmelsbrev paa skifte efter Knut Olsen hvorefter Øverbø - løpenummer Bnr.533a for taxt 250 spd er utlagt sønnen Solve Knutsen. Datert 26.09.1856, tingl. 01.09.1856

 

Øverbø - løpenummer Bnr.533a ble i 1866 solgt fra Solve Knutsen til Treschow:

Skjøte på Øverbø - løpenummer Bnr.533a - senere Bnr.16 fra Solve Knutsen til Treschow for 500 spd. Datert 13.07.1866, tingl. 21.07.1866

 

Øverbø - løpenummer Bnr.533b ble i 1866 solgt fra Knut Larsen til Treschow:

Skjøte på Øverbø - løpenummer Bnr.533b - senere Bnr.16 fra Knut Larsen til Treschow for 650 spd. Datert 09.08.1873, tingl. 20.04.1874

 

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.16 - Skog - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.16 – Skog - 0 mark 92 øre - F. M. Treschow                

 

 

Manntall for Øverbø