| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Rønningen Gnr.19 Bnr.9

 

Senere adresse: Øverbølia 55

 

 

I 1801 nevnes en husmannsplass under Øverbø. Der bodde Peder Hansen f. 1772 og hans familie. De nevnes både under Øverbø og Sørbø, men dette var nok plassen Rønningen u/Øverbø.

 

 

Bosatt/Bruker der fra 1799 til 1836 (Maria til 1839)

 

Peder Hansen f. 1772 fra Riset u/Austad giftet seg i 1797 med Maria Christensdatter f. 1770 fra Sørbø. De døpte barn bosatt på Austad i 1797, men fra 1799 døpte de barn bosatt på Sørbø. På denne tiden var det bare husmenn og ingen brukere på Sørbø. (Jordveiene ble siden overført Øverbø.) De nevnes som husmenn under Øverbø i 1801, men både før og etter dette døpte de barn bosatt på Sørbø/Sørbø eje. De døde begge på Rønningen u/Sørbø. Peder i 1836 og Maria i 1839. Det er usikkert om de bodde på Rønningen hele tiden de var på Sørbø. De nevnes jo også på en plass under Øverbø i 1801.

 

Se Rønningen u/Sørbø før 1814

 

 

 

Bruker her rundt 1825

 

Svend Pedersen f. 1797 var sønn av overnevnte Peder Hansen. Svend ble gift med Gunhild Rasmusdatter f. ca 1789. De døpte barn bosatt hos dem på Rønningene u/Øverbø i 1822 og 1826. Hans kone døde etter fødselen i 1826. Svend døde som inders på Rønningen u/Øverbø i 1832. Han druknet i Opdalselven.

 

Barn:

Ingeborg Maria Svendsdatter f. 1822

Anne Svendsdatter f. 1826 d. 1826

 

Familieark

 

 

 

Undernevnte Simon Henriksen f. 1774 døde som husmann på Rønningen u/Øverbø i 1841.

 

Rønningen ble nevnt som en husmansplass under Øverbø løpenummer 532 i 1846. Henrik Simonsen var da husmann der. Henrik var sønn av overnevnte Simon Henriksen. (Jacob Larsen eide Øverbø løpenummer 532.)

 

Rønningen ble i 1848 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532a som Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 og solgte til overnevnte husmann, Henrik Simonsen. Familien ble da selveiere..

 

 

Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 ble i 1848 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 og solgte fra Jacob Larsen til Henrik Simonsen i 1849:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532a– senere Bnr.7 den 06.07.1848, tinglyst 07.07.1848, hvorved er utskilt Øverbø/Rønningen Bnr.9 løpenummer 532c

Skjøte på Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 fra Jacob Larsen til Henrik Simonsen for 70 spd, med div. rettigheter. Datert 22.12.1848, tingl. 11.04.1849

 

Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 ble senere i 1849 overdratt enken etter Henrik Simonsen, Anne Torsdatter:

Hjemmelsbrev i det den 16.03.1849 sluttede skifte efter Henrik Simonsen, hvorefter Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 for taxt 110 spd er utlagt stervboenken Anne Thorsdatter. Datert 01.05.1849, tingl. 02.05.1849

Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 ble i 1857 overdratt fra Anne Torsdatter nye ektemann, Jacob Olsen, til Jahn Torsen Løkka:

Skjøte på Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 fra Jacob Olsen, angivelig gift med Anne Thorsdatter til Jahn Torsen Løkka for 140 spd. Datert april 1856, tingl. 15.01.1857

 

Øverbø/skog - løpenummer 532h - Bnr.15 ble i 1865 utskilt fra Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 den 23.06.1865, tinglyst 25.08.1865, hvorved er utskilt Øverbø - løpenummer 532h - Bnr.15.

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.9 – Rydningerne – eier/bruker Ole Jansen

 

 

Eiendommen Øverbø/Solberg Bnr.30 ble i 1913 utskilt til Johan Jansen fra Øverbø/Rønningen Bnr.9:

Kjøpekontrakt hvorved Ole Jansen Rødningen sælger til Johan Jansen persellen Solberg u/Øverbø for kr. 200 osv. Datert 12.10.1897, tingl. 12.02.1913

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningen Bnr.9 den 22.01.1913, tingl. 22.02.1913, hvorved til Johan Jansen er utskilt Øverbø/Solberg Bnr.30

 

Øverbø/Rønningen Bnr.9 ble solgt på auksjon til Ole Jahnsen i 1924:

Auksjonskjøte (skatteauksjon) på Øverbø/Rønningen Bnr.9 til Ole Jahnsen for kr. 100. Datert 29.12.1923, tingl. 16.01.1924

 

Johan Olsen Rønningen overtok Øverbø/Rønningen Bnr.9 etter sine foreldre i 1928:

Skjøte på Øverbø/Rønningen Bnr.9 fra Ole Jansen Rødningens enke og enste og myndige arvingers ifølge attest- og samtidig ifølge fullmakt til medarving Johan Olsen Rønningen for kr. 3000, hvorav for løsøre kr. 1000, samt forbehold for selgeren Berte Jansen Rønningen om fritt opphold og pleie så lenge hun lever (verdisatt til kr. 5000). Datert 10.02.1928. tingl. 17.09.1928 og 26.10.1928

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.9 – Rydningene - 0 mark 26 øre - Johan Olsen Rønningene

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra før 1841 til 1841 (Helvig til 1849)

 

Simon Henriksen f. 1774 fra Kiste giftet seg i 1815 med Helvig Danielsdatter f. 1774 fra Torsholt. De døpte samme året et barn bosatt på Teie u/Kiste. De har kommet til Rønningen u/Øverbø, for Simon døde som husmann der i 1841. Helvig bodde med sønnen Henrik og hans familie på Rønningen u/Øverbø i 1846 og døde der i 1849.

 

Barn:

Henrik Simonsen f. 1815 d. 1847

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1845 til 1857

 

Henrik Simonsen f. 1815 var sønn av overnevnte Simon Henriksen. Henriks far døde som husmann på Rønningen u/Øverbø i 1841. Hans mor bodde videre på plassen. Henrik giftet seg i 1845 med Anne Torsdatter f. 1823. Han nevnes 1846 nevnes han som husmann på Rønningen u/Øverbø med sin kone og en datter. Hans mor bodde også på gården. Henrik døde på Rønningen u/Øverbø i 1847. Av en eller annen grunn ble Rønningen u/Øverbø utskilt og skjøtet til Henrik Simonsen i 1848. Han døde året før? Familien ble i alle fall selveiere. Hans mor døde på Rønningen i 1849. Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 ble senere i 1849 overdratt enken etter Henrik Simonsen, Anne Torsdatter. Hun giftet seg 2. gang i 1849 med Jacob Olsen fra Saga u/Tveitan. Han overtok Rønningen/Øverbø, men solgte plassen i 1857 til Jan Torsen Løkka. Jan Torsen var bror av Anne Torsdatter. Anne og Jacob Olsen bodde på Saga u/Tveitan.

 

Barn:

Anne Helvig Henriksdatter f. 1845

Henrik Henriksen f. 1847 d. 1849

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1848 til 1876

Jan Torsen f. 1821 var bror av overnevnte Henrik Simonsen sin kone, Anne Torsdatter. Jan giftet seg i 1848 med Maren Olsdatter f. 1825 fra Gjerpen. De ble bosatt på Rønningen u/Øverbø. Jan kjøpte i 1857 Øverbø/Rønningen - løpenummer 532c - senere Bnr.9 av sin søsters og hennes ektemann. Jan døde på Rønningen i 1876. I 1900 bodde Maren hos sin datter Kirsten Jansdatter og hennes mann på Hogstad øvre. Maren døde i 1903.

 

Barn:

Maren Andrea Jansdatter f. 1848

Anne Helvig Jansdatter f. 1848 d. 1902

Kirsten Jansdatter f. 1851 d. 1924

Ole Jansen f. 1854 d. 1927

Lars Jansen f. 1857

Johan Jansen f. 1859 d. 1910

Teodor Jansen f. 1863 d. 1933

Jacob Jansen f. 1866

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1876 til 1927 (Berte Karine døde her i 1936)

 

Ole Jansen f. 1854 var sønn av overnevnte Jans Torsen. Da hans far døde som selveier i 1876 overtok nok Ole ansvaret for gården. Ole giftet seg i 1879 med Berte Karine Anundsdatter f. 1854 fra Røsholt i Lardal. I 1900 og 1910 ser vi Ole som bruker av gården, men flere av søsknene bodde der. Eiendommen Øverbø/Solberg Bnr.30 ble utskilt fra Øverbø/Rønningen Bnr.9 til hans bror Johan Jansen i 1913. Øverbø/Rønningen Bnr.9 ble solgt på en skatteauksjon til Ole Jansen i 1924. Ole nevnes som tømmermann da han døde på Rønningen i 1927. Sønnen Johan Olsen Rønningen overtok Øverbø/Rønningen Bnr.9 etter sin mor og arvingene i 1928. Berte Karine døde på Rønningen i 1936.

 

Barn:

Johan Olsen f. 1880 d. 1959

Anton Olsen f. 1882 d. 1907

Mathilde Olsdatter f. 1884 d. 1975

Edvard Olsen f. 1886

Olaf Olsen f. 1888 d. 1977

Elise Marie Olsdatter f. 1888 d. 1984

Julia Olsdatter f. 1890 d. 1891

Teodor Olsen f. 1892 d. 1981

Julie Olsdatter f. 1896 d. 1967

Berta Otilie Olsdatter f. 1900 d. 1985

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1877 til 1897

 

Lars Henriksen f. 1854 fra Rønningen u/Sørbø giftet seg i 1877 med Anne Helvig Jansdatter f. 1848 fra Rønningen u/Øverbø. De døpte barn bosatt på Rønningen u/Øverbø. De nevnes på Prestegården i tellingen i 1891. De kom til Grorud i 1897. Lars sin far døde hos dem på Grorud i 1897. De nevnes på Nedre Grorud i tellingen i 1900 og Anne Helvig døde der i 1902.

 

Barn:

Anna Mathilde Larsdatter f. 1879 d. 1963

Helga Janette Larsdatter f. 1883

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1879 til 1900

 

Anders Jonsen f. 1859 fra Kåsene u/Sølland giftet seg i 1885 med Kirsten Jansdatter f. 1851 fra Rønningene u/Øverbø. De bodde på Rønningen u/Øverbø frem til 1900 da de kom til Hogstad Øvre. De nevnes som enebrukere der i 1900 tellingen. Anders døde på Hogstad Øvre i 1901. Kirsten døde på Solli i 1924.

 

Barn:

Mathilde Andersdatter f. 1885

Inga Andersdatter f. 1886 d. 1963

Julia Andersdatter f. 1888 d. 1958

Jacob Andersen f. 1892

 

Familieark

 

 

I 1910 var det to husstander på Øverbø/Rønningen Bnr.9. Overnevnte Ole Jansen bodde på den ene delen og enken etter Ole sin bror Johan, Tilla Petra Paulsdatter f. 1869 (I 1910 kaldt Mathilde Jansen), bodde på den andre. Dette var nok da plassen Solberg.

 

 

Bosatt/Bruker der fra 1928

 

Johan Olsen f. 1880 var sønn av overnevnte Ole Jansen Rønningen. Hans far døde på Rønningen i 1927 og Johan overtok Øverbø/Rønningen Bnr.9 etter sin mor og arvingene i 1928. Han var ugift og døde i 1959.

 

Familieark