| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Skog Gnr.19 Bnr.8

 

 

Øverbø/skog - løpenummer 532b - senere Bnr.8 ble i 1847 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 og solgt fra Jacob Larsen til Treschow:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532– senere Bnr.7 den 11.09.1847, tinglyst 06.10.1847, hvorved er utskilt Øverbø/skog Bnr.8 løpenummer 532b.

Skjøte på Øverbø/skogstykke - løpenummer 532b senere Bnr.8 fra Jacob Larsen til Treschow for 150 spd med div forbehold. Datert 04.10.1847, tingl. 06.10.1847.

 

 

I 1865 ble Øverbø løpenummer 532b, dette bruket, og Øverbø Løpenummer 530a drevet av Ole Svensen Øverbø.

 

 

Siljan - 1865

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0093 001 øvre Øverbøe 530a, 532b 13

Merknad: (S/L: 253/13) Øverbøe 530a forenet med Øverbøe 532b.

Eigar: Gaardbgr Selveier Ole Svendsen Utsæd: hv1/4 ru1/4 by1 ha5 po6 , kreaturhald: he3 ku9 få16 sv1

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Svendsen m g Husfader Gaardbgr Selveier 69 (alder) Slemdal Prgj.

Thore Thorgersdatter k g hans Kone 64 (alder) Laudal Prgj.

Solve Olsen m g deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 40 (alder) Slemdal Prgj.

Inger Maria Knudsdatter k g hans Kone hjælper Moderen med Huusholdningen 37 (alder) Laudal Prgj.

Trina Andrine Solvesdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Karoline Solvesdatter k ug deres Datter 11 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Petter Solvesen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Solvesen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Jacob Solvesen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Knudsen m ug Tjenestekarl 23 (alder) Laurdal Prgj.

Jacob Olsen m ug Tjenestekarl 23 (alder) Slemdal Prgj.

Gunnild Maria Olsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Laurdal Prgj.

Karen Maria Pedersdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.8 – Skog – eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19                        

Bnr.8 – Skog - 0 mark 16 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Øverbø