| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Nystadpersellene Gnr.22 Bnr.11

 

 

Treschow skilte i 1942 ut Serkland/Nystadpersellene Bnr.11 fra Serkland Bnr.1 og solgte eiendommen til Nils Olsen Nystad:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 19.09.1942, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/Nystadpersellene Bnr.11.

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Engrydningen Bnr.4 den 19.09.1942, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/Nystadpersellene Bnr.11.

Skjøte på Serkland/Nystadpersellene Bnr.11 fra Treschow til Nils Olsen Nystad f. 19.08.1891 for kr. 350, med forbehold om rett til driftsveier. Datert 25.10.1943

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.11 - Nystadparsellene - 0 mark 03 øre - Nils Olsen Nystad

 

 

Enken etter Nils Olsen Serkland, Amalie, solgte Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 til sønnen Åge Nilsen:

Nils Serkland Nystads enke, Amalie, er meddelt uskiftebevilling. Datert 25.03.1960

Skjøte på Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 med mere fra Amalie Olsen Nystad f. 18.12.1898 til Aage Nilsen Nystad f. 29.12.1925 for kr. 10 000. Datert 12.10.1960

 

 

Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 ble, ettersom de ble utskilt drevet, som en enhet, Nystad.

 

 

 

Manntall for Serkland