| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Heivandsøya Gnr.16 Bnr.7

 

Heivandsøya Bnr.7 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1895.

 

 

Manntall Holte

 

 

Vetle Nilsen skilte i 1895 ut Heivandsøya Bnr.7 fra Holte Bnr.1 og solgte den til kontorchef Alf Gundersen og agent Joh. C Ulrichsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 22.06.1895, tinglyst 01.07.1895, hvorved utskilt Heivandsøya Bnr.7

Skjøte på Heivandsøya Bnr.7 og fiskerett i Heivandet m. m. fra Vetle Nilsen Holte til kontorchef Alf Gundersen og agent Joh. C Ulrichsen for kr. 500, tingl. 15.10.1895

 

Joh. C Ulrichsen solgte sin del til Alf Gundersen i 1900:

Skjøte på halparten av Heivandsøya Bnr.7 og fiskerett i Heivandet m. m. fra Joh. C Ulrichsen til Alf Gundersen for kr. 250, tingl. 27.07.1900

 

Alf Gundersen solgte plassen i 1904 mot egen bruksrett. Dette var nok et salg innen familien:

Skjøte på Heivandsøya Bnr.7 fra Alf Gundersen til Rachel, Sverre, Finn og Anne Gundersen for kr. 2000, med forbehold av bruksrett for selger på livstid, tingl. 16.04.1904

 

Matrikkelen 1905

Holtet Gnr.16

Bnr.7 – Heivandsøya – eier/bruker Rachel, Magnus, Sverre, Finn og Anne Gundersen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.7 - Heivandsøia - 0 mark 02 øre - Rachel, Magnus, Sverre Finn og Anne Gundersen