| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Eik – Gnr.31 Bnr.37

 

Senere adresse Kisteveien 55

 

 

Treschow skilte i 1950 ut Kiste Søndre/Eik Bnr.37 og solgte den til Hans Jacobsen:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Nordre Bnr.17 den 02.12.1950, hvorved utskilt eiendommen Kiste Søndre/Eik Bnr.37.

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Eik Bnr.37 fra Treschow til sjåfør Hans Jacobsen f. 19.06.1913 for kr. 1600 med forkjøpsrett for Treschow. Datert 17.12.1951

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.37 – Eik - 0 mark 03 øre - Hans Jakobsen

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1950

 

Hans Jacobsen f. 1913 fra Sikane nedre giftet seg i 1940 med Ingrid Marie Hogstad f. 1920 fra Hogstad vestre. Treschow skilte i 1950 ut eiendommen Kiste Søndre/Eik Bnr.37 og solgte den til Hans Jacobsen. Hans døde i Siljan i 2002. Ingrid Marie i 2010.

 

Barn:

Rolf Jacobsen f. 1941 d. 1987

Randi Jacobsen f. 1944 d. 1998

John Jacobsen f. 1949

Lilli Jacobsen f. 1954

 

Familieark