| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØNTVEDT ETTER 1814


 

Søntvedt/Foss Gnr.10 Bnr.7

 

(Senere andresse: Opdalsveien 568)

 

Søntvedt/Foss Bnr.7 ble i 1920 skilt ut fra Søntvedt/Skogen Bnr.6 og solgt av Treschow til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skylldelingsforreting avholdt 07.09.1920 Søntvedt/Skogen Bnr.6, hvorved utskilt til Vestfold Fylke Søntvedt/Foss Bnr.7. Tingl. 25.09.1920

Skjøte på Søntvedt/Foss Bnr.7 fra Treschow til Vestfold Kraftselkap på Søntvedt/Foss Bnr.7. Tingl. 18.10.1922