| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Afsøla (Gnr.1 Bnr.1 og 2 i 1900 og Gnr.1 Bnr.2 i 1910)

 

Se Afsøla før 1814

 

Afsøla var eid av Løvenskiold i 1814.

 

 

Sølland – Afsøla Bnr.1 (løpenummer 480)

Skjøte fra Captain Rasch til Herman Løvenskiold Sølland løpenummer 480 - senere Bnr.1. Tingl. 25.05.1764

 

Matrikkelen 1838

Sølland matrikkelnr. 155 (gammelt matrikkelnummer 142)

Løpenummer 480 - Afsølen - oppsitter Gunder Aslaksen

 

Sølland – Afsøla Bnr.2 (løpenummer 480b)

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1886 på Sølland/Afsøla Bnr.1 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland/Afsøla Bnr.2 Tingl. 13.09.1886

Skjøte på Sølland/Afsøla Bnr.2 m.m. fra Løvenskiold til Treschow. Tingl. 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr 1

Bnr.1 - Afsøla - eier/bruker Løvenskiold

Bnr.2 - Afsøla - eier/bruker Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1          

Afsøla Bnr.1 - cand. jur. Herman Løvenskiold     

Afsøla Bnr.2 - F. M. Treschow  

 

 

 

Manntall for Afsøla

 

 

 

Bosatt her fra 1815 til 1854

 

Gunder Aslaksen f. 1792 fra Søntvedt giftet seg i 1815 med Ingeborg Andersdatter f. 1794. Hun kom fra Afsøla og de ble bosatt der. Ingeborg døde på Afsøla i 1853 og Gunder flyttet året etter til Berberg i Gjerpen med tre av sine barn. Han døde der i 1858.

 

Barn:

Inger Gundersdatter f. 1816

Dorte Gundersdatter f. 1819 d. 1859

Anders Gundersen f. 1821 d. 1904

Ole Gundersen f. 1825 d. 1887

Anne Marie Gundersdatter f. 1828 d. 1900

Aslak Gundersen f. 1831 d. 1848

Kristian Gundersen f. 1833 d. 1906

Peder Gundersen f. 1836 d. 1910

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1853 til 1860

 

Anders Gundersen f. 1821 var sønn av overnevnte Gunder Aslaksen Afsøla. Anders giftet seg i 1853 med Inger Marie Eriksdatter f. 1834 fra Rød u/Sølland. De døpte barn bosatt på Afsøla u/Sølland til 1860. De kom så til Bestul i Gjerpen og bodde der i over 20 år. De flyttet tilbake til Siljan i 1882. I 1900 bodde han og kona hos sin sønn Anders på Søntvedt søndre. Inger Marie døde der i 1903 og Anders i 1904.

 

Barn:

Ingeborg Andersdatter f. 1854 d. 1896

Aslak Andersen f. 1856 d. 1933

Karen Kristine Andersdatter f. 1858 d. 1924

Gunhild Marie Andersdatter f. 1860 d. 1894

Gunder Andersen f. 1862

Anne Andersdatter f. 1864 d. 1909

Elise Andersdatter f. 1866 d. 1919

Inger Dortea Andersdatter f. 1869

Kristian Andersen f. 1870

Anders Andersen f. 1873 d. 1949

Marie Andersdatter f. 1875 d. 1884

Ole Andersen f. 1877 d. 1901

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1861 til ca 1891

 

Peder Gundersen f. 1836 var sønn av overnevnte Gunder Aslaksen Afsøla. Peder giftet seg i Gjerpen i 1861 med Maren Jensine Olsdatter f. 1831 fra Berberg i Gjerpen. Peder ble bruker på Afsøla etter sin far, og nevnes der i tellingen i 1891. Familien kom til Follaug i Gjerpen. De nevnes der som selveiere. Peder døde på Follaug i 1910 og Maren Jensine i 1918.

 

Barn:

Ingeborg Maria Pedersdatter f. 1861 d. 1939

Anne Gurine Pedersdatter f. 1863 d. 1886

Elise Pedersdatter f. 1864

Gunder Pedersen f. 1866 d. 1950

Ole Pedersen f. 1869 d. 1950

Peder Pedersen f. 1871 d. 1953

Aslak Pedersen f. 1873 d. 1952

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1891 til 1906

 

Ole Pedersen f. 1869 var sønn av overnevnte Peder Gundersen. Ole giftet seg i 1891 med Lisa Johannesdatter f. 1867 og ble leilending på Afsøla etter sin far. Familien meldte flytting til Ballestad i Gjerpn i 1906 og meldte seg samme året ut av statskirken. Lisa døde i Gjerpen i 1943 og Ole døde der i 1950.

 

Barn:

Peder Olsen f. 1892 d. før 1945

Anna Pauline Olsdatter f. 1893

Johanne Marie Olsdatter f. 1896 d. 1948

Emma Otilie Olsdatter f. 1898

Mathilde Olsdatter f. 1900

Johannes Olsen f. 1903 d. 1966

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1906 til 1911

 

Anders Kristian Halvorsen f. 1874 fra Vanebu giftet seg i 1905 med Maren Sofie Gulliksdatter f. 1881 fra Lardal. De kom til Afsøla og var der som leilendinger frem til 1911. Da flyttet de til Vanebu.

 

Se Vanebu

 

 

 

Bosatt her fra 1912 til 1934

 

Lars Johan Pedersen (Holt) f. 1877 fra Holterønningen giftet seg 1. gang i 1903 med Anna Petrea Andersdatter f. 1878 fra Kjose. Lars Johan skrev seg som Holt. Han forpaktet Afsøla fra 1912 og hadde den til hans 1. kone døde ca 1934. Hun døde før 1935, for da giftet Lars Johan seg 2. gang med Tomine Olava Kristensdatter f. 1884. Tomine hadde forpaktet Jonsrød u/Sølland sammen med sin bror Johannes fra 1913. Johannes døde i 1934. Lars Johan og Tomine ble bosatt på Jonsrød.

 

Se Jonsrød u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra 1934 til 1953

 

Nils Arnt Pedersen (Holt) f. 1886 var fra Holterønningen.  Plassen Holtsdalen ble utskilt fra Holtsrønningen u/Kiste Søndre i 1918. Nils ryddet og bygget denne gården og var der til 1924. Han giftet seg i Lardal i 1923 med Anna Olette Løkka f. 1890 fra Tveitan i Lardal. Nils overtok feste på Afsøla i 1934 etter sin bror Lars. De flyttet fra Afsøla i 1953. Anna døde i 1967 og Nils i 1971.

 

Barn:

Per Holt f. 1924 f. 1985

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1953 til 1960

 

Helge Hogstad f. 1930 var gift med Anny Elisabeth Rønningen f. 1936. De overtok på Afsøla i 1953 og drev den til 1960. Etter det har det ikke bodd folk fast på gården som Treschow eier. Anny Elisabeth døde i 2014.

 

Familieark

 

 

 

Plassen Afsøla nevnes ikke i Norske Gårdsbruk 1955. (Afsøla nevnes med Gnr.1 Bnr.2 i tellingen i 1910.) Husene på plassen Jonsrød u/Sølland ble bygget i 1913. Jonsrød nevnes i Norske Gårsdbruk 1955 som Gnr.1 Bnr.2.