| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Hagen (Myren) u/Høiseth Gnr.15 Bnr.2 – løpenummer 513b

 

Hagen (Myren) løpenummer 513b - senere Bnr.2 ble utskilt i fra Høiseth Bnr.1 i 1835.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

(Senere adresse: Høisetbakkane 14)

 

 

 

Ingvald Nilsen Høiseth skilte ut Bnr.2 (løpenummer 513b) fra Høiseth Bnr.1 (løpenummer 513) og solgte den til Lars Hansen i 1835:

Skjøte fra Ingvold Nielsen til Lars Hansen paa 11/32 skinn av hans 5 ½ skinn i Høiseth for 50 spd (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 513b) tingl. 29.08.1835

Skyldelingsforetning på Bnr.1 avholdt 11.07.1835 og tinglyst 29.08.1835 på de utskilte overnevnt 11/32 skinn til Lars Hansen.

 

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 513b – Høysæt – skyld 11/32 skinn - oppsitter Lars Hansen

 

 

Da Lars Hansen sin datter Karen ble født i 1847 stod det Høysethagen, da Lars døde i 1862 stod det at han døde på Høysethagen. Da sønnen Ole giftet seg i Siljan i 1863 stod det at han kom fra Høisethagen i Slemdal.

Løpenummer 513b - senere Bnr.2, som de eide, ble kalt Myren i panteboka og i matriklene 1905 og 1950. I tellingen i 1900 og 1910 blir Bnr.2 kalt Hagen. Dermed er nok det nok samme plassen og foruten noen matrikler og panteboka, ble kaldt Høisethagen som nok var navnet som ble brukt.

 

 

I 1875 ser vi at løpenummer 513b og løpenummer 514c ble brukt som et bruk.

 

Siljan 1875 - Høisæthagen løpenummer 513b og 514c (forenet til et brug)

Helvig Olsdatter f. 1800 – husmoder – enke – jordbruger/selveier

Niels Larsen f. 1832 – hendes sønn – skrædder og hjeper moderen med jordbruket

Karen Larsdatter f. 1846 – datter

Jacob Olsen f. 1863 i Skien – sønnensønn

Pernille Pedersdatter f. 1817 i Gjerpen – bosatt i en stue særskilt ude paa jordet – enke – enslig person – spinding og om sommeren at sanke bær

 

Ps. Her ser vi enken Pernille Pedersdatter bosatt på denne stuen som da er Hagen u/Høiseth i 1875.

 

Enken etter Lars Hansen solgte i 1881 Myren Bnr.2 til Arne Olsen.

Skjøte fra Lars Hansens enke Helvig Olsdatter til Arne Olsen for kr. 500. Tinglyst 08.01.1881

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.2 - Myren - eier/bruker Arne Olsen

 

 

Ole Arnesen overtok i 1917 Myren Bnr.2 etter sin far.

Skjøte fra Arne Olsens enke, vedtatt av de ang. myndige arvinger til Ole Arnesen herpaa m.m. for kr. 4184, hvorav for lørøre kr. 2181. Tinglyst 25.08.1917

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset prestegård Gnr.15      

Bnr.2 – Myren - 0 mark 24 øre - Ole Arnesen

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1835 til 1861 (Helvig til 1881)

 

Lars Hansen f. 1795 fra Torsholtsaga giftet seg i 1825 med Helvig Olsdatter f. 1801 fra Torsholt. Lars sin far, Hans Larsen, og Lars hadde fått festeseddel på plassen Saga u/Torsholt i 1824. Lars og Helvig ble da bosatt på Saga u/Torsholt. Ingvald Nilsen Høiseth skilte ut i 1835 ut Høiseth - løpenummer 513b - senere Bnr.2 fra Høiseth - løpenummer 513 - (Bnr.1) og solgte den til Lars Hansen i 1835. Lars Hansen var oppsitter på Høiseth i matrikkelen i 1838, men Lars Hansen nevnes også som oppsitter på Saga i 1838. Det står ”Saga” i kirkeboka da de døpte barn helt frem til 1841. Under den lokale tellingen i 1846 nevnes de på Saga u/Torsholt /Torsholtsaga. Lars nevnes der som husmann og sagmester. Høiseth mangler dessverre i denne tellingen. De har trolig brukt begge plassene en tid, men flyttet trolig da til Høiseth mellom 1846 og 1847. Da datteren Karen ble født i 1847 stod det Høisethagen, og da Lars døde i 1862 stod det at han døde på Høisethagen. Da sønnen Ole giftet seg i Siljan i 1863 stod det at han kom fra Høisethagen i Slemdal. Høiseth løpenummer 513b - senere Bnr.2, som de eide, ble kaldt Myren i panteboka og i matriklene i 1905 og 1950. I tellingen i 1900 og 1910 blir Høiseth Bnr.2 kaldt Hagen. Dermed er nok det nok samme plassen, men den ble nok kalt Høisethagen. Lars død på Høiseth i 1861. Helvig bodde i 1865 og 1875 som enke på Høiseth med barna Nils og Karen som hjalp henne med gården. Hun solgte i 1881 gården på Høiseth til Arne Olsen. Helvig flyttet nå med sønnen Nils på Nygård i Gjerpen og døde der i 1882.

 

Barn:

Maria Larsdatter f. 1826 d. 1886

Helvig Larsdatter f. 1828 d. 1828

Karen Larsdatter f. 1828 d. 1828

Ole Larsen f. 1829

Nils Larsen f. 1832

Isak Larsen f. 1836

Helvig Larsdatter f. 1841

Karen Larsdatter f. 1847

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1881 til 1913 (Inger Karine til 1917)

 

Arne Olsen f. 1847 fra Skilbred giftet seg i 1879 med Inger Karine Mathiasdatter f. 1853 fra Lardal. De døpte et barn bosatt på Skilbred i 1880. Fra 1881 nevnes familien på Høisethagen. Arne kjøpte i 1881 Høiseth/Hagen Bnr.2 av enken etter før nevnte Lars Hansen. Han kjøpte samtidig Høiseth/Hagen (et jordstykke) Bnr.7 og Høiseth Bnr.11 av nevnte Lars Hansen sin sønn, Nils Larsen. I 1900 bodde nok familien på Høiseth Bnr.2, Høisethagen, men eide og brukte også Bnr.7 og 11 på Høiseth. Arne var ved siden av å være gårdbruker også skredder. I 1910 kjøpte han Høiseth/Hagemyra Bnr.26 av arvingene etter Lars K Høiseth. I 1910 eide og brukte de da Høiseth Bnr.2, Bnr.7, Bnr.11 og Bnr.26. Flere av barna bodde hjemme og hjalp dem med gården. Arne døde på Høiseth i 1913. Inger Karine solgte jordgodset etter sin mann i 1917 til sønnen Ole Arnesen. Inger Karine døde på Høiseth samme året.

 

Barn:

Karoline Elise Arnesdatter f. 1880 d. 1892

Ole Arnesen f. 1882 d. 1947

Anna Sofie Arnesdatter f. 1884 d. 1892

Inga Mathilde Arnesdatter f. 1886 d. 1892

Karoline Elise Arnesdatter f. 1893 d. 1970

Anna Sofie Arnesdatter f. 1894 d. 1980

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1907 til 1947 (Olga Kristine til 1958)

 

Ole Arnesen f. 1882 var sønn av overnevnte Arne Olsen. Ole giftet seg i 1907 med Olga Kristine Olsdatter f. 1886 fra Lardal. De ble bosatt på Hagen Bnr.2 u/Høiseth. Hans far døde i 1913 og moren solgte Hagen Bnr.2, Høiseth (Jordstykke) Bnr.7 og Høiseth Bnr.11 med innbo til Ole i 1917. Ole døde på Høiseth i 1947. I Norske Gårdsbruk 1955 nevnes hans kone som enke på gården. Hun var da også eier og bruker av Høiseth Bnr.22. I Norske Gårdsbruk 2002 var familien fortsatt på gården og eiere og brukere av Høiseth Bnr.2, 7, 11 og 22. (Da hadde sønnesønnen Ole Hagen overtatt.) Olga Kristine døde i 1958 og sønnen (Ole) Johan overtok gården samme året.

 

Barn:

Inga Mathilde Hagen f. 1908

Arne Hagen f. 1910 d. 1998

Klara Hagen f. 1916 d. 1966

Ole Johan Hagen f. 1918 d. 1981

Harald Hagen f. 1923 d. 1993

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1958 til 1981

 

Ole Johan Hagen f. 1918 var sønn av overnevnte Ole Arnesen og overtok gården etter foreldrene i 1958.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1981

 

Ole Hagen f. 1957 var sønn av Harald Hagen og nevø av overnevnte Johan Hagen. Ole overtok gården etter sin onkel i 1981.

 

Se under hans farfar