| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


  

Hogstad Nedre/Skogly Gnr.8 Bnr. 8

 

 

(Senere adresse: Grorudveien 58)

 

Hogstad Øvre/Skogly Bnr.8 ble skilt ut fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1947 og solgte fra Anders Pedersen Hogstad til hans bror Paul Edvard Hogstad for 500 kr:

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Nedre (innmarken) Bnr.2 den 23.08.1947, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Skogly Bnr.8 til Paul Hogstad.

Skjøte på Hogstad Øvre/Skogly Bnr.8 fra Anders P Hogstad f. 23.01.1897 til Paul P Hogstad f. 13.05.1905 for kr.500 med div forbehold, blant annet forkjøpsrett for selger og hans etterkommere. Datert 25.08.1947

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad nedre Gnr.8 
Bnr.8 – Skogly - 0 mark 05 øre - Paul P. Hogstad  

 

 

Bosatt her fra 1947

 

Paul Edvard Hogstad f. 1905 fra Hogstad Nedre giftet seg i 1940 med Gunhild Baugerød f. 1921 fra Toklev u/Island. Plassen Skogly Bnr.8 ble skilt ut fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1947. Paul sin bror, Anders Pedersen Hogstad, eide på denne tiden Hogstad Nedre Bnr.2. Anders skjøtet plassen Skogly til sin bror Paul for 500 kr. Paul døde i Gjerpen i 1988.

 

Barn:

Bjørn Hogstad f. 1942

Tore Hogstad f. 1946

 

Familieark