| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Solstad – Gnr.28 Bnr.16

 

Senere adresse Austadveien 450

 

Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad (Indmark) Bnr.16 ble i 1919 utskilt fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 og solgt fra Ole Olsen Gonsholt til sønnen Nils Gonsholt:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.9 den 14.06.1919, hvorved til Nils O Gunsholt er utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16. Tinglyst 28.06.1919

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 fra Ole O Gonsholt til Nils Gonsholt for kr. 300. Datert 16.10.1919, tinglyst 25.10.1919

 

Nils Gonsholt bygde hus her og startet landhandel.

 

Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble i 1924 solgt fra Nils Olsen Gonsholt til Ole Andersen Kiste:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 fra Nils Olsen Gonsholt til Ole Andersen Kiste for kr. 8000. Datert 28.07.1924, tinglyst 27.09.1924

Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble i 1933 solgt på auksjon til Anton Bernhardsen Kiste:

Auksjonsskjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 til Anton B Kiste for kr. 5000. Datert 01.09.1933, tinglyst 11.09.1933

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.16 - Gonsholt søndre (innmark) Solsta - 0 mark 06 øre - Anton B. Kiste

 

 

Anton Kiste solgte i 1964 eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 til sønnen Richard Kiste:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 fra Anton B Kiste til Richard Kiste f. 21.04.1941 for kr. 12 700. Datert02.05.1964

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1919 til 1924

 

Nils Olsen f. 1884 fra Gonsholt giftet seg i 1905 med Maren Dortea Nilsdatter f. 1883. Hun var datter av Nils Olsen Sølland. Eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26 ble i 1906 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6 og Nils kjøpte plassen. De fikk et barn der samme året, men både barnet og Maren Dortea døde i april 1907. Nils solgte i 1908 Øverbø/Fosheim Bnr.26 til Knut Arnesen Kiste. Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble i 1919 utskilt fra Gonsholt Søndre Bnr.9 og solgt fra Ole Olsen Gonsholt til sønnen Nils Olsen Gonsholt. Nils bygde hus på Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 og drev landhandel der til 1924. Han solgte da eiendommen og landhandelen til Ole Andersen Kiste. Ifølge Bakken dro Nils til Lardal og døde der i 1954.

 

Se Øverbø/Fosheim

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1924 til ca 1927

 

Ole Andersen f. 1891 var født i Lardal, men familien kom til Kiste. Ole giftet seg i Siljan i 1916 med Marta Marie Nordland f. 1899 i Sarpsborg. Hun bodde på Kiste da de giftet seg. De ble bosatt på Kiste og døpte barn der til 1923. I 1924 kjøpte Ole eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16. Han fortsatte der landhandelen som Nils Olsen hadde startet. Ifølge Bakken flyttet de tilbake til Kiste i 1927. Huset ble leid bort noen år til eiendommen i 1933 ble solgt på auksjon.

 

Se Kiste Søndre Bnr.18

 

 

 

 

Bosatt/Brukere her rundt 1927

 

Kristian Fredrik Karlsen f. 1894 var gift med Marie Nilsdatter f. 1900. Han nevnes som skogsarbeider. De døpte barn bosatt på Solstad Bnr.16 i 1927. I 1929 døpte de barn bosatt på Austad.

 

Barn:

Klara Karlsen f. 1927

Nils Karlsen f. 1929

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1933 til 1964

 

Anton Bernhardsen (Kiste) f. 1895 i Hedrum kom med foreldre til Kiste der hans far ble forpakter. Anton skrev seg som Kiste. Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble i 1933 solgt på auksjon til Anton Bernhardsen Kiste. Anton giftet seg i 1934 med Hilda Oredalen f. 1910 fra Oredalen u/Tveitan. Anton solgte i 1964 eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 til sønnen Richard. Anton døde i Siljan i 1972.

 

Barn:

Ragnhild Kiste f. 1937 d. 1939

Ragnhild Kiste f. 1939

Richard Kiste f. 1941

Anders Kiste f. 1942

Svein Kiste f. 1944

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1964

 

Richard Kiste f. 1941 var sønn av overnevnte Anton Kiste. Richard ble gift med Astrid Synnøve Bergan f. 1946 fra Bergan i Lardal. Hans far solgte i 1964 eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 til sønnen Richard.

 

Barn:

Roger Kiste f. 1964

Hilde Kiste f. 1965

Torunn Kiste f. 1967

 

Familieark