| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Gorningøen – Gnr.28 Bnr.3

 

 

Gorningøya nevnes som en husmannsplass under Gonsholt Søndre. Plassen nevnes både i 1846 og 1865 tellingene.

Det var to plasser på Gorningøya. Den nordre lå under Gonsholt Søndre og den søndre lå under Austad.

 

I var det tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre i 1838:

Gonsholt Søndre - løpenummer 550, Gonsholt Søndre - løpenummer 551, Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552

 

Treschow skilte i 1872 ut Gonsholt Søndre/Gorningøen - løpenummer 550c – senere Bnr.3 fra Gonsholt Søndre - løpenummer 550 som et eget bruk:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Gonsholt Søndre - løpenummer 550 den 10.07.1872, hvorved utskilt Gonsholt Søndre/Vierød - løpenummer 550b og Gonsholt Søndre/Gorningøen - løpenummer 550c. Tinglyst 01.08.1872

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.3 - Gorningsøen - eier/bruker F M Treschow

 

I 1920 ble Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17 utskilt fra flere bruk, blant annet Gonsholt Søndre/Gorningøen Bnr.3:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Gorningøen Bnr.3 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold kraftselskap er utskilt Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.3 – Gorningøen - 0 mark 36 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1820 til 1867

 

Lars Bentsen f. 1790 fra Gonsholt giftet seg i 1819 med Karen Nilsdatter f. 1794 fra Toa u/Island. De døpte barn bosatt på Snurren u/Prestegården i 1819. I 1821 og 1822 døpte de barn bosatt på Gonsholt og fra 1824 døpte de barn bosatt på den husmannsplassen Gorningøya under Gonsholt Søndre. De kan ha vært der allerede i 1821 da de var husmenn under Gonsholt Søndre. De ble boende på husmannsplassen på Gorningøya. Plassen, som lå under Gonsholt Søndre, var den nordre plassen på øya. Den søndre lå under Austad. Karen døde på Gorningøya i 1858. I 1865 var føderådsmann hos sønnen Nils Larsen på Gorningøya. Lars døde der i 1867.

 

Barn:

Inger Larsdatter f. 1819 d. 1860

Nils Larsen f. 1821 d. 1821

Nils Larsen f. 1822 d. 1882

Karen Larsdatter f. 1824 d. 1841

Bernt Larsen f. 1826

NN Larsen f. 1829 d. 1829

Jacob Larsen f. 1831

Maren Larsdatter f. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1861 til 1882

 

Nils Larsen f. 1822 var sønn av overnevnte Lars Bentsen. Nils giftet seg i 1858 med Anne Kirstine Alfsdatter f. 1829 fra Moen u/Island. (Anne Kirstine hadde i 1851 fått et uekte barn bosatt på Hogstad.) De bodde en liten tid i Lardal og fikk et barn der i 1859. (De nevnes i Lardal som husmenn under Søndre Steinsholt.) Fra 1861 nevnes familien på Gorningøya u/Gonsholt Søndre der hans far nå bodde som enkemann. Nils overtok som husmann der etter han. Faren døde der i 1867. Nils døde på Gorningøya i 1882. Anne Kirstine bodde hos sønnen Hans Jacob i Gjerpen i 1900 og 1910.

 

Barn:

Anne Karine Nilsdatter f. 1859

Lars Anton Nilsen f. 1861 d. 1918

Hans Jacob Nilsen f. 1863

Inger Marie Nilsdatter f. 1866 d. 1872

Nils Nilsen f. 1869 d. 1927

Martin Nilsen f. 1872

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Hans Hansen f. 1831 og hans kone Anne Tollefsdatter f. 1835 bodde hos overnevnte Nils Larsen og hans familie i 1875. Hans var tøffelmaker og de nevnes som "tilreisende fanter".

 

Barn:

Aslaug Hansdatter f. 1871

 

Familieark

 

 

 

 

Etter dette har det ikke bodd folk her. (I tellingene i 1900 og 1910 nevnes ikke noen på Gorningøya u/Gonsholt Søndre.)