| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Lundberg – Gnr.23 Bnr.28

 

Senere adresse Gurholtveien 74

 

Hans Oluf Gulliksen Åsen skilte i 1936 ut Gurholt/Lundberg Bnr.28 fra Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 og solgte den året etter til Jacob Nordheim:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Gurholtaasen Bnr.11 den 01.02.1937, hvorved er utskilt Gurholt/Lundberg Bnr.28.

Skjøte på Gurholt/Lundberg Bnr.28 fra Hans G Aasen f. 02.02.1887 til Jacob H Norheim f. 29.09.1902 for kr. 300. Datert 29.07.1937

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.28 – Lundberg - 0 mark 06 øre - Jakob H. Norheim 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1936 til 1963

 

Jacob Norheim f. 1902 fra Gurholt giftet seg i 1935 med Astrid Petrea Nordbø f. 1909 fra Øverbø. Jacob kjøpte i 1937 eiendommen Gurholt/Lundberg Bnr.28 av Hans Oluf Gulliksen Åsen. Jacob døde i 1941 og enken hadde plassen videre. Hun døde i 1963.

 

Barn:

Einar Norheim f. 1935

Ivar Norheim f. 1936

Hans Petter Norheim f. 1939

 

Familieark