| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Nordre/Gorningdammen – Gnr.30 Bnr.3

 

 

Skyldelingsforretning avholdt på Kiste Nordre (skoven) - løpenummer 557a – senere Bnr.1 den 02.09.1920, hvorved utskilt til Vestfold Kraftselskap eiendommen Kiste Nordre/Gorningdammen Bnr.3.

Skjøte på Kiste Nordre/Gorningdammen Bnr.3 m.m. fra Treschow til Vestfold Kraftselskap. Datert 30.03.1922, tinglyst 18.10.1922

 

Matrikkelen 1950

Kiste Nordre Gnr.30

Bnr.3 – Gorningdammen - 0 mark 04 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

Manntall for Kiste Nordre