| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

 

Sørbø Gnr.18 Bnr.5

 

Senere adresse: Opdalsveien 24

 

 

 

Løvenskiold overdro blant annet Sørbø løpenummer 527b - senere Bnr.5 til Mikkel Mikkelsen Øverbø i et makeskifte i 1823:

Makeskifte hvorved Statraad Løvenskiold overdrar blant annet Sørbø løpenummer 527b - senere Bnr.5 til Mikkel Mikkelsen Øverbø. Datert og tingl. 18.01.1823

Mikkel Mikkelsen nevnes der i 1838 og enken etter han i 1846.

 

Matrikkelen 1838

Sørbø matrikkelnr. 172 (gammelt matrikkelnummer 161)

Løpenummer 527b – Sørbø – skyld 5 skinn - oppsitter Mikkel Mikkelsen

 

 

Sørbø 1846

Mtr.No 172 Løbe.No. 527b

Drives som underbrug Gd. lei. Enke

Marthe Mathiasd. Øverbøe.

 

I 1865 er det Mikkel Mikkelsen sin sønn, Nils Mikkelsen Øverbø, som eide og brukte Sørbø Bnr.5. (Han eide den da sammen men sine medarvinger.)

 

Sørbøe 527b 1865

Merknad: (S/L: 252/27) Et Jordstykke. Eier og Bruger Niels Mikkelsen Øverbøe. Drives under LøbNo 529a og

532a Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Niels Mikkelsen Øverbøe Utsæd: ha1 1/2, kreaturhald:

 

 

I 1871 solgte arvingene etter Mikkel Mikkelsen og hans kone blant annet Sørbø Bnr.5 til en av sønnene Jacob Mikkelsen Øverbø:

Skjøte på blant annet Sørbø løpenummer 527b - senere Bnr.5 fra Mikkel Mikkelsen og hustrus arvinger til Jacob Mikkelsen Øverbø for 1500 spd. datert 12.10.1871, tingl. 23.10.1871.

 

Sørbø – løpenummer 527b - 1875

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 529a af eieren Johan Mikkelsen Øverbøe.

 

I 1894 var det skifteforvalteren etter Jacob Mikkelsen og hans kone Ingeborg Knudsdatter som solgte, blant annet, Sørbø Bnr.5 til deres datter Mathilde Jacobsdatter Øverbø:

Skjøte på blant annet Sørbø Bnr.5 fra skifteforvalteren i Ingeborg Knudsdatter og Jacob Mikkelsen sitt dødsbo til Mathilde Jacobsdatter Øverbø for kr. 21 500. Datert 20.08.1894, tingl. 01.09.1894.

 

Mathilde Jacobsdatter Øverbø solgte i 1899 blant annet Sørbø Bnr.5 til Treschow:

Skjøte på blant annet Sørbø Bnr.5 fra Mathilde Jacobsdatter Øverbø til F W Treschow for kr. 47 000. Datert 06.10.1899, tingl. 20.10.1899

 

Matrikkelen 1905

Sørbø Gnr.18

Bnr.5 – Sørbø – eier/bruker F W Treschow

 

 

Treschow solgte i 1905 blant annet Sørbø Bnr.5 til Lars Pedersen:

Skjøte på blant annet Sørbø Bnr.5 fra F W Treschow til Lars Pedersen for kr. 16 500 med forbehold om driftsveier, tømmerlegger, jaktrett osv. Datert 22.05.1905, tingl. 27.05.1905

Lars Pedersen Øverbø overdro i 1917 blant annet Sørbø Bnr.5 til sin sønn Petter Larsen:

Skjøte på blant annet Sørbø Bnr.5 fra Lars Pedersen Øverbø til Petter Larsen for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 2000. Datert 01.09.1917, tingl. 05.09.1917

 

Petter Larsen Nordbø skjøtet i 1946 Sørbø Bnr.5 med flere bruk til søsknene Peder og Bjarne Nordbø:

Skjøte på Sørbø Bnr.5 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til søsknene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1921 for kr. 34 000, hvorav for løsøre kr. 14 000. Kjøperen overtar nermere beskrevet føderåd for Anna Nordbø og sønnen Gustav Nordbø verdsatt til 5 årlig verdi kr. 15 000 inkl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18 

Bnr.5 – Sørbø - 1 mark 34 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø

 

 

 

Se manntall for Sørbø