| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Prestejordet – Gnr.28 Bnr.8

 

 

Se Prestejordet før 1814

 

Prestejorden u/Gonsholt Søndre løpenummer 552

Eidanger kirke eide 6 skinn i Gonsholt Søndre og Slemdal kirke eide 6 skinn i Gonsholt søndre (Løvenskiold senere overtok senere de 6 skinnene som Slemdal kirke eide). Se mer om eierskapet til kirken på Siljan prestegård før 1814.

Bygselseddel fra presten Steenbuch til Mathias Halvorsen og hustru paa 6 skind av Gonsholt Søndre, plassen Præstejordet. Datert 04.03.1834, tinglyst 05.03.1834

Kongen eide Gonsholt Søndre/Præstejordet - løpenummer 552 – senere Bnr.8 i 1873. (Det var da disse 6 skinnene som Eidanger prestebol eide og som ble bygslet bort i 1834.)

 

I 1838 var det tre brukere på tre løpenummer (550, 551, 552) på Gonsholt Søndre:

Gonsholt Søndre - løpenummer 550, Gonsholt Søndre - løpenummer 551, Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552

 

 

Matrikkelen 1838

Gunsholt Søndre matrikkelnr.182 (gammelt matrikkelnummer 141)

Løpenummer 552 - Præstejordet - skyld 6 ½ skinn - oppsitter Enken Kari Olsdatter 

 

Det nevnes hele tiden en brukerpart på Prestejordet bortsett fra i 1846. Da var det to husstander på gården. (En enke, Helge Knutsdatter, som hadde bodd på Vierød bodde med sin sønn på en del uten dyr og dyrket mark, så dette var bare et hus.)

 

Gonsholt Søndre/Præstejordet - løpenummer 552 – senere Bnr.8

Skjøte på Gonsholt Søndre/Præstejordet - løpenummer 552 – senere Bnr.8 fra kongen til Gullik Mathiassen for 200 rdl. osv. Datert 15.08.1873, tinglyst 01.11.1873

Skjøte på Gonsholt Søndre/Præstejordet Bnr.8 fra Gullik Mathiassen til F W Treschow for kr. 1800. Datert 04.04.1886, tinglyst 15.04.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.8 - Prestejordet - eier/bruker F M Treschow

 

 

I 1920 skilte Treschow ut Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17 til Vestfold kraftselskap:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Præstejordet Bnr.8 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold kraftselskap er utskilt Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17. Tinglyst 25.09.1920

 

I 1922 skilte Treschow ut Gonsholt Søndre/Præstejordshagen Bnr.18. Dette var husene og noe jord og denne eiendommen ble solgt samme året.

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Præstejordet Bnr.8 den 07.06.1922, hvorved er utskilt til Treschow eiendommen Gonsholt Søndre/Præstejordshagen Bnr.18. Tinglyst 24.06.1922

 

Det som ble igjen av Gonsholt Søndre/Prestejordet Bnr.8 var da en ubebodd skogseiendom eid av Treschow.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.8 - Prestjordet - 0 mark 65 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1773 til 1826

 

Poul Ådnesen f. 1747 fra Rød giftet seg i 1773 med enken etter Poul Olsen Prestejordet, Gunhild Nilsdatter f. 1731. Han ble nå husmann på Prestejordet. Gunhild døde der i 1801. Poul giftet seg 2. gang i 1803 med Mari Olsdatter f. 1771 fra Ødegården u/Gurholt. Hun tjente på Gonsholt da hun giftet seg. Poul døde på Prestejordet i 1826. Mari kan ha bodd der noe lenger.

 

Se Prestejordet før 1814

 

 

 

Nevnt her i 1828

 

Ole Andersen f. 1798 og Pernille Siulsdatter f. 1795 døpte et barn i 1828 som inderster (leieboere) på Prestejordet.

 

Se Gurholt/Ødegården Bnr.3

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1829 til ca 1832

 

Jacob Pedersen f. 1796 fra Prestegården ble far til et uekte barn i 1821. Han stod da som Jacob Pedersen Prestegården. Barnets mor var Karen Bentsdatter f. 1794 på Rønningen u/Øverbø. Han ble far til et nytt uekte barn i 1828. (Han stod der feilaktig oppført som Peder Jacobsen Prestegården. Det skulle vært Jacob Pedersen Prestegården.) Han giftet seg i 1829 med barnemoren Birgitte Hansdatter f. 1804 fra Moholt verk. Hennes foreldre var fra Sauherad, men de kom til Moholt verk. Da Jacob giftet seg i 1829 var han bosatt på Prestejordet. Da de døpte et barn i 1830 nevnes Jacob som husmann på Prestejordet. Da de døpte et barn i 1833 var de bosatt på Modalen. Familien flyttet så til Gjerpen og bodde på Lund, før de kom til Gulset. Birgitte døde på Gulset i 1862. Jacob døde der i 1865.

 

Jacob Pedersen og Karen Bentsdatters uekte barn:

Peder Jacobsen f. 1821 d. 1878

 

Jacob Pedersen og Birgitte Hansdatter sine barn:

Peder Jacobsen f. 1828

Hans Jacobsen f. 1830

Karen Jacobsdatter f. 1833 d. 1889

Anne Helene Jacobsdatter f. 1835

Ole Jacobsen f. 1838

Lars Jacobsen f. 1841

Jacob Jacobsen f. 1845

Børre Jacobsen f. 1850

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1832

 

Ole Nilsen f. 1798 fra Rønningen u/Tormodsrød giftet seg i 1828 med Karen Olsdatter f. 1803. De døpte barn på Ødegården i 1828 og 1829. I 1832 døpte de barn bosatt på Prestejordet u/Gonsholt. Det nevnes ei enke Kari Olsdatter som oppsitter på Prestejordet i matrikkelen i 1838. Kan dette ha vært henne?

 

Se Gurholt/Ødegården Bnr.3

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1834 til 1849 (Gunhild bodde på gården til 1886)

 

Mathis Halvorsen f. 1797 fra Lardal giftet seg i Lardal i 1825 med Gunhild Olsdatter f. 1803. Hun kom fra Røsholt i Lardal. Mathis var husmann på en plass u/Røsholt i Lardal, men fikk bygselen på Prestejordet i Siljan i 1834. Mathis døde på Prestejordet i 1849. Gunhild overtok ansvaret for gården da hun ble enke og vi ser i 1865 at hun hadde hjelp på gården av sønnen Ole og datteren Anne. Sønnen Gullik kjøpte Prestejordet av kongen i 1873. Gunhild døde der i 1886.

 

Barn:

Marte Maria Mathisdatter f. 1825

Torsten Mathisen f. 1827 d. 1893

Helvig Mathisdatter f. 1830

Anne Kristine Mathisdatter f. 1832

Jacob Mathisen f. 1835 d. 1839

Ingeborg Mathisdatter f. 1841

Gullik Mathisen f. 1845 d. 1920

Ole Mathisen f. 1847

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1857 til ca 1860

 

Jacob Gulliksen f. 1828 fra Serkland giftet seg i 1854 med Marte Isaksdatter f. 1827 fra Gonsholt. De døpte et barn bosatt på Serkland før de i 1857 og 1860 døpte barn bosatt på Prestjordet u/Gonsholt. Han ryddet plassen Engrønningen u/Serkland og ble husmann der.

Se Engrønningen u/Serkland

 

 

 

Nevnt her i 1865 og 1879

 

Dorte Kristensdatter f. 1820 fra Modalen u/Kiste fikk et uekte barn som ble døpt i Hedrum i 1859. En Kristoffer Olsen ble utlagt som barnefar. Dorte og datteren var losjerende på Prestejordet i 1865. Dorte døde bosatt på Prestejordet i 1879. Datteren reiste til Amerika i 1885.

 

Hennes uekte barn:

Inger Kirstine Kristoffersdatter f. 1859

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1875 til 1886

 

Gullik Mathisen f. 1845 var sønn av før nevnte Mathis Halvorsen. Gullik giftet seg i 1875 med Henrikke Jette Hansdatter f. 1845 fra Hidra i Vest Agder. Hun hadde kommet til Siljan samme året. De døpte barn bosatt på Prestjordet u/Gonsholt til 1885. Han far døde der i 1848, men hans mor levde mye lenger og døde der i 1886. I 1873 kjøpte Gullik eiendommen Gonsholt Søndre/Prestejordet - løpenummer 552 - senere Bnr.8 fra kongen og ble selveier. Gullik solgte i 1886 Prestejordet til Treschow. Gullik og familien flyttet til Gonsholt Søndre (Nistua) og døpte barn bosatt der fra 1887.

 

Se Gonsholt Søndre

 

 

Nevnt her i 1880

Maren Tollefsdatter f. 1855 var datter av Tollef Nilsen Naphaugrønningen bodde på Prestejordet da hun fikk et uekte barn i 1880.

 

Se under hennes far

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1885 til 1913 (Anne døde i 1914)

 

Peder Mathisen f. 1836 fra Lardal giftet seg 1. gang i Siljan i 1873 med Maren Kristensdatter f. 1846 fra Sortedal. Peder var tjenestegutt der da de giftet seg. De bodde nok på Sortedal for Maren døde der i 1876. Peder giftet seg 2. gang i 1878 med Anne Karine Eriksdatter f. 1847 fra Gurholt/Haugen. De kom etter hvert til Prestejordet dit hans far hadde kommet i 1875. De ble leilendinger der og nevnes der i 1900. De nevnes der i 1910, men da bodde de hos Hans Gulliksen og hans familie. Hans Gulliksen hadde da overtatt som leilending. Peder døde på Prestejordet i 1913. Han fikk ingen barn. Anne døde på Prestejordet i 1914.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1910 til ca 1913

 

Hans Oluf Gulliksen f. 1887 fra Gonsholt giftet seg i 1908 med Anna Nilsdatter f. 1889. Anna var datter av Nils Svendsen Åsen. De døpte barn på Gonsholt i 1908 og i 1910 og 1912 bosatt på Prestejordet u/Gonsholt Søndre. De nevnes på Prestejordet i 1910. Peder Mathisen og hans kone som hadde hatt bygselen før bodde fortsatt på gården. Hans Olaf og Anna døpte barn bosatt på Øverbø/Aasen fra 1914. Hans kjøpte gården av Peder Pettersen Rød i 1917.

 

Se Øverbø/Åsen Bnr.17

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1913 til 1922

 

Knut Arnesen f. 1880 fra Kiste kjøpte i 1908 eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26. Han giftet seg i 1910 med Marthe Marie Gulliksdatter f. 1885. Hun var fra Gonsholt Søndre og var datter av overnevnte Gullik Mathisen. Knut solgte i 1913 eiendommen Øverbø/Fosheim Bnr.26 og samme året døpte Knut og Marthe Marie barn bosatt på Prestjordet u/Gonsholt Søndre. Knut døde på Prestjordet i 1920. I 1922 skilte Treschow ut eiendommen Prestejordshagen Bnr.18 fra Prestejordet Bnr.8 og solgte den til Marte Marie. Det fulgte med havnerett i Prestejordet Bnr.8. Det var husene og noe jord som da ble skilt ut fra Prestejordet Bnr.8. Treschow beholdt resten som da var skogseiendommen. (I Norske gårdsbruk står det at hovedhuset på Prestejordshagen er fra 1912.) Sønnen Arne overtok eiendommen Prestejordshagen Bnr.18 i 1955. Marthe Marie døde i 1956.

 

Barn:

Arne Kiste f. 1913 d. 1988

Helene Kiste f. 1916

 

Familieark

 

 

 

 

Se Prestejordshagen Bnr.18