| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Jordstykke Gnr.19 Bnr.32

 

 

Øverbø/Jordstykke Bnr.32 ble i 1915 utskilt fra Øverbø Bnr.1:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 25.10.1915, hvorved til Petter L Norbø er utskilt et ”jordstykke” som Øverbø Bnr.32. Tingl. 10.11.1915

 

Øverbø/Jordstykke Bnr.32 med flere bruk ble i 1917 solgt fra Lars Pedersen Øverbø til Petter Larsen:

Skjøte på Øverbø/Jordstykke Bnr.32 m. m. fra Lars Pedersen Øverbø til Petter Larsen for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 2000. Datert 01.09.1917, 05.09.1917.

 

Øverbø/Jordstykke Bnr.32 med flere bruk ble i 1946 solgt fra Petter Larsen Nordbø og hustru til sønnene Peder Nordbø og Bjarne Nordbø:

Skjøte på Øverbø/Jordstykke Bnr.32 med flere bruk fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anna Nordbø f. 11.01.1878 til sønnene Peder Nordbø f. 08.08.1901 og Bjarne Nordbø f. 10.09.1920 for kr. 34 000, hvoraf for løsøre kr. 14 000. Kjøperne overtar nærmere beskrevet føderaad for Anna Norbø og sønnen Gustav Nordbø, verdsatt til 5-årig verdi kr. 15 000, incl. i kjøpesummen. Datert 06.08.1946.

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.32 - Jordstykke - 0 mark 10 øre - Peder Nordbø og Bjarne Nordbø    

 

 

 

Manntall for Øverbø