| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Engrydningen Gnr.22 Bnr.4

 

Senere adresse Austadveien 223

 

Plassen Engrydningen ble ryddet ca 1863 og var en husmannsplass under Serkland frem til 1873.

 

 

Treschow skilte i 1873 ut Serkland/Engrydningen - løpenummer 539d- senere Bnr.4 fra Serkland løpenummer 539 – senere Bnr.1:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland løpenummer 539 – senere Bnr.1 den 12.09.1873, hvorved utskilt Serkland/indmarken løpenummer 539b – senere Bnr.2, Serkland løpenummer 539c- senere Bnr.3 og Serkland løpenummer 539d- senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

 

Matrikkelen 1905

Serkland Gnr.22

Bnr.4 - Engrydningen - eier/bruker F M Treschow

 

Treschow skilte i 1920 ut Serkland/Serklandselven Bnr.8 til Vestfold Kraftselskap:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Engrydningen Bnr.4 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Serkland/Serklandselven Bnr.8. Tinglyst 25.09.1920

Treschow skilte i 1942 ut Serkland/Nystadpersellene Bnr.11 til Nils Nystad:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Engrydningen Bnr.4 den 19.09.1942, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/Nystadpersellene Bnr.11.

 

Treschow solgte i 1944 Serkland/Engrydningen Bnr.4 til Martin Jacobsen Engerønningen:

Skjøte på Serkland/Engrydningen Bnr.4 fra F W Treschow til Martin Jacobsen Engerønningen på Serkland/Engrydningen Bnr.4 og Serkland/Engrydningen Bnr.12 for kr. 7000 med div forbehold som forkjøpsrett, driftsveier osv. Datert 27.06.1944

 

Manntall for Serkland

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1863 til 1917

 

Jacob Gulliksen f. 1828 fra Serkland giftet seg i 1854 med Marte Isaksdatter f. 1827 fra Gonsholt. De døpte et barn bosatt på Serkland før de i 1857 og 1860 døpte barn bosatt på Prestjordet u/Gonsholt. Han ryddet plassen Engrønningen u/Serkland og ble husmann der. De døpte barn bosatt der fra 1863. I 1873 skilte Treschow ut Serkland/Engrydningen Bnr.4 og Jacob bodde videre der som leilending. De nevnes der i tellingene i 1875 og 1900, men da Jacob døde i 1908 bodde han hos sønnen Gullik. Marte døde på Engrønningen i 1917.

 

Barn:

Gullik Jacobsen f. 1854

Hella Karine Jacobsdatter f. 1857

Inger Marie Jacobsdatter f. 1860 d. 1883

Ole Jacobsen f. 1863 d. 1866

Andreas Jacobsen f. 1863

Nils Jacob Jacobsen f. 1865

Ole Petter Jacobsen f. 1868

Johan Martin Jacobsen f. 1872 d. 1962

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1900 til 1962

 

Johan Martin Jacobsen f. 1872 var sønn av overnevnte Jacob Gulliksen. Johan Martin ble far til et uekte barn som ble døpt i Gjerpen i 1893. Han bodde da på Serkland og barnet mor var Karen Marie Ellefsdatter f. 1865 fra Hagen u/Gurholt. Johan Martin står som utflyttet til Gjerpen i 1895. Han giftet seg borgerlig i Skien samme året med Bergit Torstensen f. 1865 fra Sauherad. Hun var utmeldt av statskirken. De døpte et barn bosatt i Blekebakken Skien i 1895. Bergit døde før 1900, for da bodde Johan Martin som enkemann hos sine foreldre i Engrønningen med datteren Marte Marie. Johan Martin giftet seg i 1903 med Karen Marie Ellefsdatter som han hadde fått et uekte barn med i 1893. De ble bosatt på Engrønningen. Hans far var leilending der og døde der i 1908. Johan Martin overtok som leilending etter han. Hans mor bodde hos sønnen Gullik i 1910 og døde på Engrønningen i 1917. Treschow solgte i 1944 Serkland/Engrydningen Bnr.4 til Johan Martin som da ble selveier. (Han skrev seg nok som bare Martin) Karen Marie døde i 1956 og (Johan) Martin i 1962.

 

Johan Martine Jacobsen og Maren Marie Ellefsdatter sitt uekte barn:

Anna Karoline Engrønningen f. 1893

 

Johan Martine Jacobsen og Bergit Torstensdatter sitt barn:

Marta Marie Martinsen f. 1895 d. 1912

 

Johan Martine Jacobsen og Maren Marie Ellefsdatter sine ektefødte barn:

Jenny Engrønningen f. 1904 d. 1995

Emma Engrønningen f. 1904 d. 1993

Gudrun Engrønningen f. 1905 d. 1974

 

Familieark