| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814


 

Skilbred/Ollerønningen Gnr.12 Bnr.6

 

 

 

Treschow hadde kjøpt gården Skilbred av Løvenskiold i 1886. I 1891 skilte Treschow ut skogen på Skilbred som Bnr.4 og delte den resterende delen i Skilbred Søndre Bnr.2 og Skilbred Nordre Bnr.3.

Skilbred Søndre og Nordre ble solgt, men Treschow eide fortsatt skogen. I 1925 skilte han ut Skilbred/Ollerønningen Bnr.6 fra Skilbred/Skogen Bnr.4. Han solgte Ollerønningen i 1927.

 

 

Treschow skilte i 1925 ut plassen Ollerønningen Bnr.6 fra Skilbred/Skogen Bnr.4 til Johan Jonsen Skilbred:

Skylldelingsforretning avholt på Skilbred/skogen Bnr.4 den 29.04.1925, hvorved utskilt Skilbred/Ollerønningen Bnr.6 til Johan J Skilbred. Tingl. 13.05.1925

 

Johan og hans bror Anton Jonsen Skilbred kjøpte sammen plassen i 1927:

Skjøte på Skilbred/Ollerønningen Bnr.6 fra F W Treschow til Johan Jonsen Skilbred og Anton Jonsen Skilbred for kr. 5000 med div. forbehold som veirett, strandrett osv. datert 24.03.1927, 26.03.1927

 

De skilte ut Friborg Bnr.9 til Johan:

Skylldelingsforretning avholt på Skilbred/Ollerønningen Bnr.6 den 22.11.1927, hvorved til Johan J Skilbred utskilt Skilbred/Friborg Bnr.9. tingl. 07.12.1927

 

I 1930 makeskiftet de så Johan ble eneeier av Friborg Bnr.9 og Anton ble eneeier av Ollerønningen Bnr.6:

Makeskifteskjøte fra Johan J Skilbred til Anton J Skilbred paa førstnevntes halvpart av Skilbred/Ollerønningen Bnr.6. datert 22.03.1930, tingl. 28.03.1930

 

Matrikkelutkast 1950

Skjelbrei Gnr.12

Bnr.6 – Ollerønningen - 0 mark 26 øre Anthon J. Skilbred