| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Høiseth (Jordstykke Hagen og et jordstykke) Gnr.15 Bnr.11 – løpenummer 515b og 516b

 

Høiseth (Hagen) løpenummer 514b og 515b - senere Bnr.11, ble utskilt fra Høiseth løpenummer 515-516 senere Bnr.10 i 1875. Det bodde nok ikke folk her.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

Høiseth løpenummer 514b og 515b - senere Bnr.11 ble utskilt fra Høiseth løpenummer 515 og 516 - senere Bnr.10 av Knut Larsen Høiseth og solgte til Nils Larsen Høiseth i 1875:

Skyldelingsforetning avholt Bnr.10 den 16.oktober, tinglyst 01.12.1875, hvorved er utskilt Bnr.11.

Skjøte fra Knut Larsen Høgset til Nils Larsen paa Bnr.11 for 200 spd. Med salget følger havnerett i hovedbrukets udmark. Tinglyst 01.12.1875

 

Se under Nils Larsen sin far

 

 

Nils Larsen solgte i 1881 Bnr.11 og 7 til Arne Olsen:

Skjøte fra Nils Larsen til Arne Olsen på Bnr.11 og Bnr.7 for kr. 2500. Tinglyst 08.01.1881

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.11 – Hagen – eier/bruker Arne Olsen

 

 

Arne Olsen sin enke solgte i 1917 Bnr.11 og 7 til sønnen Ole Arnesen:

Skjøte fra Arne Olsens enke, vedtatt av de ang. myndige arvinger til Ole Arnesen på Bnr.7 og Bnr.11 m.m. for kr. 42181, hvor løsøre kr. 2181.Tinglyst 25.08.1917

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.11 – Hagen - 0 mark 54 øre - Ole Arnesen