| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814

 


 

 

Nordre Grorud u/Grorud Bnr.9

 

Nordre Grorud ble utskilt fra Grorud Øvre Bnr.9 og det ble bygd hus der i 1926 ifølge Norske Gårdsbruk 1955. (Det ble skilt ut i 1910 skriver Bakken.) Plassen ble ikke skilt ut med eget bruksnummer og nevnes ikke i panteboken.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1926

 

Ole Isaksen Romsdalen f. 1893 fra Romsdalen giftet seg i 1923 med Aasta Mathilde Klausen f. 1905 fra Sannidal. De ble bosatt på Nordre Grorud. Ole døde i 1982 og Aasta i 1993.

 

Barn:

Klara Romsdalen f. 1923 d. 2003

Karsten Romsdalen f. 1925 d. 1980

Isak Romsdalen f. 1928 d. 2006

 

Familieark