| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Dåpan nedre – Gnr.31 Bnr.31

 

Senere adresse Svartangveien 140

 

Se Dåpan Bnr.2

 

Eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 ble utskilt i 1930 og solgte fra Treschow til Hans Andersen Daapan:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Daapen Bnr.2 den 28.02.1930, hvorved til Hans Andersen Daapan er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31. Tinglyst 17.03.1930

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Bnr.32 fra Treschow til Hans Andersen Daapan for kr. 14000 med div bestemmelser osv. Datert 07.11.1930, tinglyst 17.11.1930

 

Enken etter Hans Andersen Daapan solgte i 1942 eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 til datteren Agnes Sofie:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Daapan Nedre Bnr.31 og Bnr.32 fra Hella Daapan f. 05.10.1872 (hens. i uskiftet-bo efter Hans Daapan ifl. bevilling av 06.03.1942) til datteren Agnes Sofie Hansen Daapan f. 15.02.1899 for kr. 14000. Datert 28.04.1942

 

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.31 - Daapan nedre - 1 mark 30 øre - Agnes Sofie Hansen Daapan

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1930

 

Se Dåpan Bnr.2