| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NESET ETTER 1814


 

 

Neset/skog Gnr.34 Bnr.1

 

 

Treschow skilte i 1891 ut skogen fra gården Neset som Neset/skogen Bnr.2:

Skylldelingsforretning avholdt på Yttre Neset - løpenummer 568– Bnr.1, hvorved utskilt Neset/Skogen Bnr.2. Den gjenværende delen ble Neset/innmarken Bnr.1. Datert 08.06.1891, tinglyst 11.09.1891

 

 

Matrikkelen 1905

Neset Gnr.34

Bnr.2 – Neset (skog) – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Neset Gnr.34

Bnr.2 - Skog-0 mark 28 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Neset