| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

 

Sørbø/Myrvang Gnr.18 Bnr.9

 

Senere adresse: Opdalsveien 95

 

Solve Danielsen utskilt Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Sørbø Bnr.3 til sønnen Daniel Solvesen Saga i 1919 og solgte plassen til han i 1920:

Skyldelingsforretning avholdt 18.11.1918 på Sørbø Bnr.3, hvorved Solve Danielsen utskilt en parsell, Sørbø/Myrvang Bnr.9, til Daniel Solvesen Saga. Tingl. 28.06.1919

Skjøte paa Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Solve D Rønningen til Daniel Solvesen Saga for kr. 100. Datert 06.01.1920, tingl. 14.01.1920

 

Daniel Solvesen Saga solgte i 1939 Sørbø/Myrvang Bnr.9 til sønnen Johannes D Myrvang:

Skjøte paa Sørbø/Myrvang Bnr.9 fra Daniel Solvesen Saga f. 08.08.1880 til Johannes D Myrvang f. 03.01.1902 for kr. 2500, med forbehold for sælger og rett til livsvarig husvær osv. Datert 27.04.1939

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18 

Bnr.9 - Myrvang - 0 mark 02 øre - Johannes D. Myrvang

 

 

Se manntall for Sørbø

 

Bosatt/Bruker her fra 1919 til 1939 (De kan ha bodd der lenger)

 

Daniel Solvesen f. 1880 fra Myra på Sørbø giftet seg i Siljan i 1900 med Berte Marie Johannesdatter f. 1872 fra Sandsvær. De døpte barn på Fossum i Gjerpen i 1900 og 1902 og nevnes der i 1900 tellingen. Daniel var da skogsarbeider. Fra 1908 døpte de barn bosatt på Torsholtsaga. De nevnes der i 1910 tellingen. De skrev seg som Myrvang. Daniel overtok i 1919 Myrvang/Sørbø Bnr.9 etter at hans far skilt ut plassen til han. De solgte plassen videre til sin sønn Johannes i 1939, men han kan ha bodd der lenger. Berte Marie døde i Siljan i 1947. Daniel døde der i 1956.

 

Se Torsholtsaga

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra fra 1939

 

Johannes Severin Myrvang f. 1902 var sønn av overnevnte Daniel Solvesen. Johannes giftet seg i 1928 med Ester Holt f. 1910. Hun kom fra Ris i Gjerpen, men hennes far kom fra Tangen u/Austad. De ble bosatt på Myrvang. Hans far solgte Sørbø/Myrvang Bnr.9 til han i 1939. Sønnen Jonny overtok Myrvang i 1980. Johannes døde i Siljan i 1983. Ester døde i Siljan i 1990.

 

Barn:

Daniel Myrvang f. 1929 d. 2007

Martha Synnøve Myrvang f. 1936 d. 2015

Einar Johannes Myrvang f. 1942 d. 1997

Jonny Emil Myrvang f. 1945

Ole Petter Myrvang f. 1947

 

Familieark